↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Gsm Finder PC ver 2.3.1
  (ONE CLICK-Read Full PM/PM120/PM308/RESET LIFE TIMER) FREE

  [​IMG]

  Code:
  Added in Nk tool:

  BB5 TAB :
  Read full PM-one click(Fbus&USB)
  Read PM 120 -one click(Fbus&USB)
  Read PM 308 -one click(Fbus&USB)
  Reset life timer (Fbus&USB)

  DCT4 TAB :
  Read full PM-one click (Fbus)
  Read PM 120 -one click (Fbus)
  Read PM 308 -one click (Fbus)

  Changes Made:
  =============

  Distributer & Reseller list Updated

  [​IMG]

  [​IMG]

  Code:
  Code tool:

  Offline code calculator:
  ZTE : 31 models supported -(PC/DONGLE-no credits)
  Huawei modem: 39 models supported -(PC/DONGLE-no credits)
  Alcatel: 32 models -(PC/DONGLE-no credits)

  Online code calculator:
  Alcatel: 295 models with 31000+PIDS-(PC-need credits/DONGLE-need credits)
  Zte :110 models -(PC-need credits/DONGLE-need credits)
  Huawei:71 models -(PC-need credits/DONGLE-need credits)
  Amoi:2 models -(PC-need credits/DONGLE-need credits)
  BIOS Series:16 series -(PC-need credits/DONGLE-need credits)

  ================================================== =======
  Finder tool:

  IC compatibility: 13 types -(PC/DONGLE-no credits)
  Lcd compatibility : 830 types -(PC/DONGLE-no credits)
  cables compatibility: 2038 types -(PC/DONGLE-no credits)
  Battery compatibility: 1196 types -(PC/DONGLE-no credits)
  ASIC compatibility: 112 types -(PC/DONGLE-no credits)
  Flex compatibility: 629 types -(PC/DONGLE-no credits)
  TACFAC brand & model: 26921 -(PC/DONGLE-no credits)
  Help codes -(PC/DONGLE-no credits)
  ================================================== ==========
  Berry tool:

  Unlock by mep :254 mep supported -(PC-need credits/DONGLE-no credits)
  Unlock by prd :8475 prd supported -(PC-need credits/DONGLE-no credits)
  Readinfo -(PC/DONGLE-no credits)
  Factory setting reset -(PC/DONGLE-no credits)
  Engineering screen code calculator-(PC/DONGLE-no credits)

  ================================================== ==========
  Nk tool:

  BB5;
  (USB)Read BCM Unique ID - (PC-need credits/DONGLE-no credits)
  (Fbus)Sl1,SL2,SL3 SD Repair - (PC-need credits/DONGLE-no credits)
  (Fbus)SL1,Sl2 Simlock RPL - (PC-need credits/DONGLE-no credits)
  (Fbus)SL1,Sl2 Generate Nck code - (PC/DONGLE-no credits)
  (No cable)SL3 NCK Calculator(AfterBF)- (PC/DONGLE-no credits)
  (Fbus&USB)Read PM(from-to address) - (PC/DONGLE-no credits)
  (Fbus&USB)Write PM(from-to address) - (PC/DONGLE-no credits)
  (Fbus&USB)Read full PM - (PC/DONGLE-no credits) New
  (Fbus&USB)Read PM 120 - (PC/DONGLE-no credits) New
  (Fbus&USB)Read PM 308 - (PC/DONGLE-no credits) New
  (Fbus)Read Ask - (PC/DONGLE-no credits)
  (Fbus&USB)Write rpl - (PC/DONGLE-no credits)
  (Fbus&USB)Counter reset (rapido) - (PC/DONGLE-no credits)
  (Fbus)CHK - (PC/DONGLE-no credits)
  (Fbus&USB)Send NCK KEYB - (PC/DONGLE-no credits)
  (Fbus&USB)Send NCK F-bus - (PC/DONGLE-no credits)
  (Fbus&USB)Reset security code - (PC/DONGLE-no credits)
  (Fbus&USB)Read security code - (PC/DONGLE-no credits)
  (Fbus&USB)Set full factory defaults - (PC/DONGLE-no credits)
  (Fbus&USB)Reset Life timer - (PC/DONGLE-no credits) New

  DCT4;
  (Fbus)Read PM(from-to address) - (PC/DONGLE-no credits)
  (Fbus)write PM(from-to address) - (PC/DONGLE-no credits)
  (Fbus)Read full PM - (PC/DONGLE-no credits) New
  (Fbus)Read PM 120 - (PC/DONGLE-no credits) New
  (Fbus)Read PM 308 - (PC/DONGLE-no credits) New
  (Fbus)Reset security code - (PC/DONGLE-no credits)
  (No cable)Generate mastercode DCT4 - (PC/DONGLE-no credits)
  (No cable)Calculate Unlock code - (PC/DONGLE-no credits)
  (Fbus)Write SL rpl DCT4++ - (PC/DONGLE-no credits)
  (Fbus)Unlock RSA DCT4++ - (PC-need credits/DONGLE-no credits)
  (No cable)DCT4 IMEI RPL - (PC-need credits/DONGLE-no credits)

  BB5 & DCT4;
  (Fbus&USB)Scan - (PC/DONGLE-no credits)

  ================================================== ==========
  Cdma tool:

  LG:11models
  Createunlock file - (PC/DONGLE-no credits)

  ZTE:1 model
  Spunlock - (PC/DONGLE-no credits)
  Readinfo - (PC/DONGLE-no credits)

  ================================================== ==========
  Support tool :

  Login for flashfiles
  Login for Credits
  Distributer and Resseller list
  ================================================== ==========
  Credits& activations :

  Tab where user can see the status of activations and help
  ================================================== ==========
  Supported interface :

  UFS(beta), JAF, USB AND PROLIFIC CABLE
  [​IMG]

  Gsm Finder Dongle Ready -> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Download Link
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Google+