↑ ↓
 1. Hồ Đình Dũng
  Offline

  Hồ Đình Dũng Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  8/10/12
  Bài viết:
  42
  Đã được thích:
  16
  Nghề nghiệp:
  http://kythuatphone.vn
  Nơi ở:
  http://kythuatphone.vn
  iPod Touch 1G

  Firmware 1.1.1
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 1.1.2
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 1.1.3
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 1.1.4
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 1.1.5
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 2.0
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 2.0.1
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 2.0.2
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 2.1
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 3.0
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 3.1.1
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 3.1.2
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 3.1.3
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod Touch 2G


  Firmware 2.1.1
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 2.2
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 2.2.1
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 3.0
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 3.1.1
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 3.1.2
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 3.1.3
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.0
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.1
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.2.1
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod Touch 3G


  Firmware 3.1.1
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Firmware 3.1.2
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Firmware 3.1.3
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Firmware 4.0
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.1
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Firmware 4.2.1
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.3
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.3.1
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.3.2
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.3.3
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.3.4
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.3.5
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware iOS 5.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware iOS 5.0.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware iOS 5.1.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  iPod Touch 4G


  Firmware 4.1
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.2.1
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.3
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.3.1
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.3.2
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.3.3
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.3.4
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware 4.3.5
  -<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware iOS 5.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware iOS 5.0.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Firmware iOS 5.1.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    ​

   

Chia sẻ trang này

Google+