↑ ↓
 1. Hưng Thịnh Mobile
  Offline

  Hưng Thịnh Mobile Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  12/7/15
  Bài viết:
  872
  Đã được thích:
  653
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bình Phước
  Cách thức sử dụng file này như sau:
  1. Download & giải nén file reset FRP:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2. Download Odin:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  hoặc
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3. Cài driver cần thiết cho máy tính, nếu máy tính của bạn chưa cài USB driver
  4. Chạy Odin, chọn file reset tương ứng với model máy của bạn và nạp thông qua Odin

  Xin lưu ý:
  - Bạn phải chọn thật kỹ file đúng với model máy của bạn, nếu chọn sai thì bạn tự chịu trách nhiệm
  - File reset FRP bên trên bao gồm nhiều file bên trong và hỗ trợ các model sau đây:

  • Samsung N920G
  • Samsung J700F
  • Samsung G925i_OJ6_SBOOT_MODEM
  • Samsung G920T
  • Samsung G550FY
  ........................
  Bổ sung thêm files reset cho các models khác
  SM-G890A
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SM_A500F
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N920G
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G920F
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G920I
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G920t1_OI5.rar
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G920t1_oj6.rar
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G920t
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G920w8
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G925F
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G925I
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G925t
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G925w8
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G928C
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G928F
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G928G
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G928I
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G928t
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G928w8
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N920
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SM_J700H
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SM_J700H
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N920C
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N920G
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N920I
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N920t
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N920w8
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SM-A510F
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SM-J200G:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SM-J700F:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SM-G920A:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SM-J500H:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  .......................................................................
  [​IMG]
  [​IMG]

  Download:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Bổ sung files mới (26-09-2016):
  COMBINATION_J320PVPE1AOK8_boot.tar : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  COMBINATION_J320YXXU1APC2_boot.tar:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  COMBINATION_J510FNXXU1APC3_boot.tar:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  COMBINATION_J510GNDXU1APD5_boot.tar:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  COMBINATION_J510HXXU1APC5_boot.tar:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  COMBINATION_J700HXXU2APE1_boot.tar:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  COMBINATION_J710FXXU1APG1.tar:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Bổ sung file mới (11-10-2016): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Bổ sung file mới (19-10-2016):
  J320Y:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  J510FN:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  J510GN:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  J510H:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  J700H:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  J710F:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Bổ sung file mới (24-10-2016):
  J210F:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Bổ sung file mới (09-01-2017):

  Bổ sung file ngày 25/03/2017:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Bổ sung file ngày 12/08/2018:
  A520F (Android 7.0):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A520K (Android 7.0):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A520L (Android 7.0):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A520S (Android 7.0):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A720F (Android 7.0):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A720S (Android 7.0):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G570F (Android 7.0):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G570Y (Android 7.0):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G610F (Android 7.0):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G610Y (Android 7.0):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  J710F (Android 7.1.1):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  J710FN (Android 7.1.1):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  J710FQ (Android 7.1.1):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  J710GN (Android 7.1.1):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  J710K (Android 7.1.1):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Bổ sung file ngày 13-03-2019:
  #G531H (Include Sboot)
  #J200G
  #J200H (Include Sboot)
  #J320F
  #J320G/Ds
  #J700F/Ds
  #J700
  Download: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Video clip hướng dẫn sử dụng files:

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 13/3/19
 2. Hoàng Minh Tuấn
  Offline

  Hoàng Minh Tuấn Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  30/1/16
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Chưa đủ số bài viết, nếu được thì bác send dùm cái link download.
  Thanks
   
  Hưng Thịnh Mobile thích bài này.
 3. trananhdung
  Offline

  trananhdung Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  5/3/12
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  1
  Chưa đủ số bài viết. ngó vậy
   
  Hưng Thịnh Mobile thích bài này.
 4. Hưng Thịnh Mobile
  Offline

  Hưng Thịnh Mobile Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  12/7/15
  Bài viết:
  872
  Đã được thích:
  653
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bình Phước
  Hạ xuống luôn rồi đấy các bác, load thoải mái đi :drm
   
  blackberryĐào Hòa Bình thích bài này.
 5. Đào Hòa Bình
  Offline

  Đào Hòa Bình Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  22/12/15
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  9
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Kontum
  Thanks bác
   
 6. luigi levano
  Offline

  luigi levano Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  23/9/15
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  lima
  muchas gracias
   
 7. taimin96
  Offline

  taimin96 Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  6/11/15
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  BRVT
  Đã test hết chưa a? Thanks a nhiều!!
   
 8. nguyenhienkg
  Offline

  nguyenhienkg Thành viên chưa chính thức

  Tham gia ngày:
  18/8/15
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bình Dương
  Thanks bác
   
 9. kubibi
  Offline

  kubibi Thành viên chưa chính thức

  Tham gia ngày:
  6/1/14
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  thank bác chia sẻ
   
 10. Thạch Thông
  Offline

  Thạch Thông Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  19/4/15
  Bài viết:
  742
  Đã được thích:
  451
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Trà Vinh
  :ho2THANKS:ho2
   
 11. luigi levano
  Offline

  luigi levano Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  23/9/15
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  lima
  Thanks bác
   
 12. hoanglucbg
  Offline

  hoanglucbg Thành viên chưa chính thức

  Tham gia ngày:
  7/9/15
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  khong co
   
 13. hoanglucbg
  Offline

  hoanglucbg Thành viên chưa chính thức

  Tham gia ngày:
  7/9/15
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  khong co
  thank anh(:D:)(:D:)(:D:)(:D:)(:D:)(:D:)(:D:)(:D:)(:D:)(:D:)
   
 14. THLN-Store
  Offline

  THLN-Store V.I.P

  Tham gia ngày:
  13/1/16
  Bài viết:
  646
  Đã được thích:
  177
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  ho chi minh
  thanks anh đã share
   
 15. thuyetbn
  Offline

  thuyetbn Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  13/3/16
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  bn
  Điện thoại:
  0973086596
  thanks
   
 16. Hưng Thịnh Mobile
  Offline

  Hưng Thịnh Mobile Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  12/7/15
  Bài viết:
  872
  Đã được thích:
  653
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bình Phước
  Đã bổ sung thêm các files reset cho các model khác + video clip hướng dẫn sử dụng file.
   
  THLN-Store thích bài này.
 17. mrhoanghy92
  Offline

  mrhoanghy92 Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  19/3/16
  Bài viết:
  52
  Đã được thích:
  9
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  hung yên
  Điện thoại:
  01672805354
  thark bác nhá!
   
 18. lang186
  Offline

  lang186 Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  5/7/15
  Bài viết:
  35
  Đã được thích:
  80
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  bình dương
  con a510f thì file sboot và modem cũng giải quyết dc gì đâu bác chủ
   
 19. Hưng Thịnh Mobile
  Offline

  Hưng Thịnh Mobile Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  12/7/15
  Bài viết:
  872
  Đã được thích:
  653
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bình Phước
  Kết hợp thêm box reset nó, nếu không ok thì thử thêm cách này: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 20. zenki
  Offline

  zenki Thành viên chưa chính thức

  Tham gia ngày:
  15/3/16
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  paris van java
  Điện thoại:
  085624808710
  là có thể được sử dụng vào samsung A510FD ??
   

Chia sẻ trang này

Загрузка...
Google+