↑ ↓
 1. Nhất Gia Telecom
  Offline

  Nhất Gia Telecom MODERATOR

  Tham gia ngày:
  11/3/13
  Bài viết:
  1,415
  Đã được thích:
  522
  Nơi ở:
  43 phố mới -cao thượng- tân yên- bắc giang
  Initialising: SAMSUNG SHV-E160L Config ver.:1.00
  I/O Level set to : 2200 mV
  Box S/N: 1100C00A99987822 ,FW Ver.: 01.52
  Connecting to Target...
  JTAG device: APQ8060.
  CPU IDCODE : 0x4F1F0F0F Mfg.: 0x787, Part: 0xf1f0, Ver.: 0x4
  CPU Manufacturer: Samsung , CPU Name: ARM7GEN
  JTAG device: APQ8060.
  CPU IDCODE : 0x105310E1 Mfg.: 0x070, Part: 0x0531, Ver.: 0x1
  CPU Manufacturer: QUALCOMM , CPU Name: MSM8660 Rev 1.1
  Halting CPU...
  Initialize hardware...
  Starting target communication...
  Detecting emmc memory parameters of bank (0) ...
  EMMC #0 : ID : 0x00000015 Name : K3U00M Size : 14.7 G , (30777344) Blocks
  EMMC #1 : ID : 0x00000015 Name : K3U00M Size : 2.0 M , (4096) Blocks
  eMMC flash device(s) found, Device ID : 0x00150000
  EMMC Writing MBR...
  eMMC Write OK! Elapsed time: 0.013000s (38.462 KiB/s)
  EMMC Writing SMD_HDR...
  eMMC Write OK! Elapsed time: 0.159009s (402.493 KiB/s)
  EMMC Writing SBL1...
  eMMC Write OK! Elapsed time: 1.718098s (291.019 KiB/s)
  EMMC Writing SBL2...
  eMMC Write OK! Elapsed time: 4.327248s (346.641 KiB/s)
  EMMC Writing EBR...
  eMMC Write OK! Elapsed time: 4.897280s (427.891 KiB/s)
  EMMC Writing RPM...
  eMMC Write OK! Elapsed time: 1.891108s (264.395 KiB/s)
  EMMC Writing SBL3...
  eMMC Write OK! Elapsed time: 9.180529s (223.081 KiB/s)
  EMMC Writing ABOOT...
  eMMC Write OK! Elapsed time: 9.244529s (270.430 KiB/s)
  EMMC Writing TZ...
  eMMC Write OK! Elapsed time: 1.886108s (265.096 KiB/s)
  EMMC Writing PIT...
  eMMC Write OK! Elapsed time: 1.185068s (421.917 KiB/s)
  All Done.
  EasyJtag Suite ver.: 1.9.1.3 / wxWidgets 3.1.0-W-U started.
  Operating system ver.: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1), 64-

  For support and updates visit <a href="<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   "><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Check security...OK
  Initialising: SAMSUNG SHV-E150S Config ver.:1.00
  I/O Level set to : 2200 mV
  Box S/N: 1100C00A99987822 ,FW Ver.: 01.52
  Connecting to Target...
  <font color=red><b>Done with error(s)...</b></font>
  EasyJtag Suite ver.: 1.9.1.3 / wxWidgets 3.1.0-W-U started.
  Operating system ver.: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1), 64-

  For support and updates visit <a href="<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   "><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Check security...OK
  Initialising: SAMSUNG SHV-E150S Config ver.:1.00
  I/O Level set to : 2200 mV
  Box S/N: 1100C00A99987822 ,FW Ver.: 01.52
  Connecting to Target...
  JTAG device: APQ8060.
  CPU IDCODE : 0x4F1F0F0F Mfg.: 0x787, Part: 0xf1f0, Ver.: 0x4
  CPU Manufacturer: Samsung , CPU Name: ARM7GEN
  JTAG device: APQ8060.
  CPU IDCODE : 0x105310E1 Mfg.: 0x070, Part: 0x0531, Ver.: 0x1
  CPU Manufacturer: QUALCOMM , CPU Name: MSM8660 Rev 1.1
  Halting CPU...
  Initialize hardware...
  Starting target communication...
  Detecting emmc memory parameters of bank (0) ...
  EMMC #0 : ID : 0x00000015 Name : K3U00M Size : 14.7 G , (30777344) Blocks
  EMMC #1 : ID : 0x00000015 Name : K3U00M Size : 2.0 M , (4096) Blocks
  eMMC flash device(s) found, Device ID : 0x00150000
  eMMC Write OK! Elapsed time: 3466.658447s (151.237 KiB/s)

   

Chia sẻ trang này

Google+