↑ ↓
 1. A.Mobile
  Offline

  A.Mobile Administrator

  Tham gia ngày:
  8/2/11
  Bài viết:
  128
  Đã được thích:
  16
  Khi bạn download file bằng trình duyệt IE (Internet Explorer), file này có định dạng là .zip. Bạn cần đổi sang .ipsw (CHÚ Ý: định dạng đúng của file là IPSW chứ không phải là ispw)
  Đừng giải nén. Chỉ đổi định dạng .zip sang .ipsw thôi.
  Trong file dùng cho hệ điều hành MAC thì nó có định dạng là “xxxx.ipsw.zip”, bạn chỉ cần xóa phần .zip
  Nếu bạn không muốn đổi định dạng file sang .ipsw thì bạn có thể dùng trình duyệt khác (Firefox, Safari của Apple,...) để download.

  Download iOS 4.3.3


  Download iOS 4.3.2


  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.3.2 for iPhone 4 (GSM)

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.3.2 for iPhone 4, iOS 4.2.7 (Verizon)

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.3.2 for iPhone 3GS

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.3.2 for iPad 2 WiFi

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.3.2 for iPad 2 GSM

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.3.2 for iPad 2 CDMA

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.3.2 for iPad

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.3.2 for iPod touch 3G

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.3.2 iPod touch 4G

  Download iOS 4.3.1

  Download iOS 4.3.0

  Download iOS 4.2.1

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.2.1 for iPhone 4

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.2.1 for iPhone 3GS

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.2.1 for iPhone 3G

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    iOS 4.2.1 for iPod Touch 2G

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.2.1 for iPod Touch 3G

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.2.1 for iPod Touch 4G

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    iOS 4.2.1 for iPad 3G and WiFi

  Download iOS 4.1

  Download iOS 4.0.2

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.0.2 for iPhone 4

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.0.2 for iPhone 3GS

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.0.2 for iPhone 3G

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 4.0.2 for iPod Touch 3G

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iOS 3.2.2 for iPad 3G and WiFi

  Download iOS 4.0.1

  Download iOS 4.0

  First: iPod Firmwares


  Second: iPhone / iPod touch / iPad

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_2.2.1_5H11_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod1,1_1.1_3A101a_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod1,1_1.1.1_3A110a_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod1,1_1.1.5_4B1_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod1,1_2.1_5F137_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod1,1_2.2.1_5H11_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod2,1_2.1.1_5F138_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod2,1_2.2_5G77a_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod2,1_2.2.1_5H11a_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod3,1_3.1.1_7C145_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod3,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw

  • <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iPod3,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw

   

Chia sẻ trang này

Google+