↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Below you can find the direct links to the AppleTV Firmware Files for every released firmware version.

  1.0.0: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1.1.0: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.0.0: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.0.1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.0.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.1.0: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.2.0: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2:3:0: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.3.1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.4.0: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.0.0: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.0.1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.0.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.1.0: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.0: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.0: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.0 (Build 8F202): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.0 (Build 8F305): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.0 (Build 8F455): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.4.0: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.4.1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.4.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.4.3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Bonus:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Google+