↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Redsn0w is a program that is used to jailbreak an iPhone or iPod touch. The jail breaking process is what allows you to run custom application on your iPhone or iPod.
  Redsn0w 0.9.9 For Jailbreak 4.1 , 4.2.1 , 4.3.0 , 4.3.1 , 4.3.2 , 4.3.3 [Untethered] and 4.3.4 , 4.3.5 & iOS 5 [Tethetred] (Mac & Win)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   ​


  .
  Redsn0w 0.9.9 For Jailbreak 4.1 , 4.2.1 , 4.3.0 , 4.3.1 , 4.3.2 , 4.3.3 [Untethered] and 4.3.4 , 4.3.5 & iOS 5 Beta [Tethetred] (Mac & Win)

  .
  Redsn0w 0.9.8 For Jailbreak iOS 5.0 beta7 & iOS 4.3.5 with 06.15.00 Baseband Tethered (Mac & Win)

  .
  Redsn0w 0.9.8 For Jailbreak iOS 5.0 beta6 Tethered (Mac & Win)

  .
  Redsn0w 0.9.8 For Jailbreak iOS 5.0 beta5 Tethered (Mac & Win)

  .
  Redsn0w 0.9.8 For Jailbreak iOS 5.0 beta4 & iOS 4.3.5 Tethered (Mac & Win)

  .
  Redsn0w 0.9.8 For Jailbreak iOS 5.0 beta Tethered (Mac & Win)

  .
  Redsn0w 0.9.6rc For Jailbreak iOS 4.3.3 (Mac & Win)

  .
  Redsn0w 0.9.6rc For Jailbreak iOS 4.3.2 (Mac & Win)

  .
  Redsn0w 0.9.6rc For Jailbreak iOS 4.3.1 (Mac & Win)

  .
  Redsn0w 0.9.7 For Jailbreak iOS 4.2.1 (Only for Mac OS)

  .
  Redsn0w 0.9.6 For Jailbreak iOS 4.1 (Mac & Win)

  .
  Redsn0w 0.9.5 For Jailbreak iOS 4.0 (Mac & Win)

  .
  Redsn0w 0.9.4 For Jailbreak iOS 3.1.3 (Mac & Win)

  .
  Redsn0w 0.9.3 For Jailbreak iOS 3.1.2 (Mac & Win)

  .
  Redsn0w 0.9.2 For Jailbreak iOS 3.1.2 (Mac & Win)

   

Chia sẻ trang này

Google+