↑ ↓
 1. Funky.Shop
  Offline

  Funky.Shop Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  20/4/12
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  FUNKY SHOP
  Cung cấp sỉ & lẻ các loại:
  + <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  + <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  + <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  + <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  + <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  *Đ[FONT=&amp]ị[/FONT]a ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT]: 25/11 C[FONT=&amp]ố[/FONT]ng Quỳnh, P.Nguyễn C[FONT=&amp]ư[/FONT] Trinh, Q1 Tp.HCM
  *Phone
  : 0909.895.896 (Ph[FONT=&amp]ươ[/FONT]ng) - 01222.786.886 (Ki[FONT=&amp]ệ[/FONT]t) >>> Vui lòng g[FONT=&amp]ọ[/FONT]i tr[FONT=&amp]ướ[/FONT]c khi đ[FONT=&amp]ế[/FONT]n shop !
  *Web:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  *Yahoo: diepthekiet@yahoo.com
  Đ[FONT=&amp]ể[/FONT] xem đ[FONT=&amp]ầ[/FONT]y đ[FONT=&amp]ủ[/FONT] t[FONT=&amp]ấ[/FONT]t c[FONT=&amp]ả[/FONT] s[FONT=&amp]ả[/FONT]n ph[FONT=&amp]ẩ[/FONT]m c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a shop vui lòng vào website : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  *Cách th[FONT=&amp]ứ[/FONT]c mua hàng:

  T[FONT=&amp]ạ[/FONT]i Tp.HCM: Shop nh[FONT=&amp][/FONT]n giao hàng t[FONT=&amp][/FONT]n n[FONT=&amp]ơ[/FONT]i [FONT=&amp][/FONT] các qu[FONT=&amp][/FONT]n n[FONT=&amp][/FONT]i thành (phí giao t[FONT=&amp][/FONT] 10k > 30k) - Free ship [FONT=&amp]ở[/FONT] Q1-Q5-Q10
  Ngoài Tp.HCM: thanh toán b[FONT=&amp][/FONT]ng hình th[FONT=&amp][/FONT]c chuy[FONT=&amp][/FONT]n ti[FONT=&amp][/FONT]n qua TK Ngân Hàng, shop s[FONT=&amp][/FONT] chuy[FONT=&amp][/FONT]n phát nhanh cho KH (t[FONT=&amp][/FONT] 1-3 ngày s[FONT=&amp][/FONT] nh[FONT=&amp][/FONT]n đ[FONT=&amp]ượ[/FONT]c s[FONT=&amp][/FONT]n ph[FONT=&amp][/FONT]m)>>> vui lòng g[FONT=&amp]ọ[/FONT]i đ[FONT=&amp]ể[/FONT] bi[FONT=&amp]ế[/FONT]t thêm chi ti[FONT=&amp]ế[/FONT]t...
  NH Vietcombank: 0251002403197
  Ch[FONT=&amp]ủ[/FONT] TK: Tr[FONT=&amp]ầ[/FONT]n Nh[FONT=&amp]ậ[/FONT]t Ph[FONT=&amp]ươ[/FONT]ng

  *Funky Shop đ[FONT=&amp][/FONT]m b[FONT=&amp][/FONT]o s[FONT=&amp][/FONT]n ph[FONT=&amp][/FONT]m đ[FONT=&amp]ế[/FONT]n tay khách hàng là nh[FONT=&amp][/FONT]ng s[FONT=&amp][/FONT]n ph[FONT=&amp][/FONT]m m[FONT=&amp][/FONT]i nh[FONT=&amp][/FONT]t, t[FONT=&amp][/FONT]t nh[FONT=&amp][/FONT]t & ch[FONT=&amp][/FONT]t l[FONT=&amp]ượ[/FONT]ng nh[FONT=&amp][/FONT]t !!!


  * <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t li[FONT=&amp]ệ[/FONT]u: Silicon
  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c: Vàng-Cam-Tr[FONT=&amp]ắ[/FONT]ng-Xám-H[FONT=&amp]ồ[/FONT]ng Ph[FONT=&amp]ấ[/FONT]n

  150k
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t li[FONT=&amp]ệ[/FONT]u: Silicon
  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c: Cam-Xanh D[FONT=&amp]ươ[/FONT]ng-Tr[FONT=&amp]ắ[/FONT]ng-Đen
  (chú [FONT=&amp]Ế[/FONT]ch - chú Chjm)
  180k
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t li[FONT=&amp]ệ[/FONT]u: Silicon + Nh[FONT=&amp]ự[/FONT]a bóng
  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c: Vàng-Tr[FONT=&amp]ắ[/FONT]ng-H[FONT=&amp]ồ[/FONT]ng Ph[FONT=&amp]ấ[/FONT]n-Xanh Lá-Xanh Bi[FONT=&amp]ể[/FONT]n
  180k
  [​IMG]
  [​IMG]


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t li[FONT=&amp]ệ[/FONT]u: Silicon (th[FONT=&amp]ườ[/FONT]ng)

  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c
  : Tím-Vàng-H[FONT=&amp]ồ[/FONT]ng-Cam

  70k

  [​IMG]

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t li[FONT=&amp]ệ[/FONT]u: Nhôm
  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c: B[FONT=&amp]ạ[/FONT]c-Đen
  250k
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t li[FONT=&amp]ệ[/FONT]u: Nhôm
  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c: Đen-Đ[FONT=&amp]ỏ[/FONT]-H[FONT=&amp]ồ[/FONT]ng-Nâu-B[FONT=&amp]ạ[/FONT]c-Xanh Bi[FONT=&amp]ể[/FONT]n
  220k
  [​IMG]
  [​IMG]

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t li[FONT=&amp]ệ[/FONT]u: Nhôm
  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c: Đen-Đ[FONT=&amp]ỏ[/FONT]-Cam-Nâu Vàng-B[FONT=&amp]ạ[/FONT]c-Xanh Bi[FONT=&amp]ể[/FONT]n
  220k
  [​IMG]
  [​IMG]

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t li[FONT=&amp]ệ[/FONT]u: Nhôm
  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c: Nhi[FONT=&amp]ề[/FONT]u màu
  160k
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t li[FONT=&amp]ệ[/FONT]u: Nhôm
  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c: B[FONT=&amp]ạ[/FONT]c
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t li[FONT=&amp]ệ[/FONT]u: Nhôm
  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c: B[FONT=&amp]ạ[/FONT]c

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t li[FONT=&amp]ệ[/FONT]u: Da cao c[FONT=&amp]ấ[/FONT]p
  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c: Kem-Đen
  450k
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t li[FONT=&amp]ệ[/FONT]u: Da cao c[FONT=&amp]ấ[/FONT]p
  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c: Đen-Nâu
  400k
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t li[FONT=&amp]ệ[/FONT]u: Da cao c[FONT=&amp]ấ[/FONT]p
  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c: Đen
  350k
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]t li[FONT=&amp]ệ[/FONT]u: Da cao c[FONT=&amp]ấ[/FONT]p
  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c: H[FONT=&amp]ồ[/FONT]ng (Da Beo)-Tr[FONT=&amp]ắ[/FONT]ng (Da Beo)
  350k
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  * <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c: Sọc

  730k

  [​IMG]
  [​IMG]
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c: Da


  680k

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Màu s[FONT=&amp]ắ[/FONT]c: Da


  430k

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  Để xem đầy đủ sản phẩm vui lòng vào website:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 2. Funky.Shop
  Offline

  Funky.Shop Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  20/4/12
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 3. Funky.Shop
  Offline

  Funky.Shop Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  20/4/12
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Uppppppppppppppp
   
 4. Funky.Shop
  Offline

  Funky.Shop Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  20/4/12
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Google+