↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  [​IMG]
  Samsung Android Smartphones Flashers:
  Samsung B:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    B5330 | B5330B | B5330L
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    B5510 | B5510B | B5510L
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    B5512 | B5512B
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    B7510 | B7510B | B7510L
  ------------------------------------------------------------------------------
  Samsung C:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    C101 | LTE C105 | LTE C105A
  ------------------------------------------------------------------------------
  Samsung D:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    4G D710
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    D720
  -------------------------------------------------------------------------------
  Samsung E:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    E210K | E210L | E210S
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    E250K | E250L | E250S
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    E300S
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    E400K
  -------------------------------------------------------------------------------
  Samsung G:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    G70
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    GC100 | WiFi GC110
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    GC200
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    3G GN100 | GN120
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    G310HN
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    G350 | G350L
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    G3502 | G3502L | G3508
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    G3812 | G3812B
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    G3815
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    G386F
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    G710 | Galaxy Grand 2 Duos G7102 | LTE G7105 | LTE G7105L
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    AT&T G730A | Verizon G730V | Canada G730W8
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    USA AT&T G900A | G900F | G900H | G900I | G900L Korea | G900M | Sprint G900P | U.S. Cellular G900R4 | T-Mobile G900T | G900T1 Metro PCS | Verizon G900V | Canada G900W8
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    G910S
  ------------------------------------------------------------------------------
  Samsung I:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I257M
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    USA AT&T I317 | Galaxy Note 2 LTE Canada I317M
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    USA AT&T I337 | Canada I337M
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I437
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    USA AT&T I467 | Note 8.0 LTE Canada I467M
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I527M
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Verizon I535 | Galaxy S4 Active I537 | Galaxy S4 Verizon I545 | Galaxy Rugby Pro LTE I547C
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I5500 | I5500B | I5500L | I5503
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I5510 | I5510L | I5510M | I5510T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I5700 | I5700E
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I5800 | I5800D | I5800L | I5801
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I605
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I705
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    USA AT&T I717 | Canada Telus I717D | Canada Bell I717M | Canada Rogers I717R
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Skyrocket I727 | GS2 LTE Canada Rogers I727R
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    USA AT&T I747 | Canada I747M
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    HD LTE Canada I757M | Galaxy S2 USA AT&T I777
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I7500
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I8150 | I8150B | I8150T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I8160 | I8160L | I8160P
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I8190 | I8190L | I8190N | I8190T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I8200 | I8200L | I8200N
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I8260 | Duos I8262 | I8262B | I8262D
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I8530
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I8550 | I8550L | Duos / Galaxy Grand Quattro I8552 | I8552B
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I8580
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I8730 | I8730T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9000 | I9000B | I9000M | I9000T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9001
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9003 | I9003L
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9010
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9020 | I9023
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9060
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9063T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9070 | I9070P
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9080 | I9080L | Duos I9082 | I9082L
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9100 | I9100G | I9100M | I9100P | I9100T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9103
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9105 | I9105P
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9150 | Galaxy Mega 5.8 Duos I9152
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9190 | Duos I9192 | LTE I9195 | I9195L | I9195T | TD-LTE I9197
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9200 | LTE I9205
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9210 | I9210T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9220
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9230 | LTE I9235
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I925
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9250 | I9250M
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I925U
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9260
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I927
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9295
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9300 | I9300T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9300i | I9301i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9305 | I9305N | I9300T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9500 | Duos I9502 | LTE I9505 | LTE-A I9506
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    I9515 | I9515L
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    USA AT&T I957 | Canada Telus I957D | Canada Bell I957M
  ------------------------------------------------------------------------------
  Samsung L:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    L520
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    L600
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    L710
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    L720 | L720T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    L900
  -------------------------------------------------------------------------------
  Samsung M:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    T-Mobile M919 | USA Metro PCS M919N | Canada M919V
  -------------------------------------------------------------------------------
  Samsung N:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    N5100 | N5105 | 3G + WiFi N5110 | LTE N5120
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    N7000 | N7000B | LTE N7005
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    N7100 | N7100T | LTE N7105 | N7105T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    N750 | N7500 | Duos N7502 | LTE N7505 | N7505L
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    N8000 | N8005 | WiFi N8010 | N8013 | LTE N8020
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    N900 | N9000 | LTE N9005 | N9007
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    USA AT&T N900A | Sprint N900P | U.S. Cellular N900R4 | T-Mobile N900T | Verizon N900V | Canada N900W8
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    N900S
  ------------------------------------------------------------------------------
  Samsung P:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    P1000 | P1000L | P1000M | P1000N | P1000R | P1000T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    P1010
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    P3100 | P3100B | P3105 | WiFi P3110 | P3113
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    P5100 | WiFi P5110 | P5113
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    WiFi + 3G P5200 | WiFi P5210 | LTE P5220
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    WiFi 2014 P600 | WiFi + 3G P601 | WiFi + 3G P602 | LTE P605 | LTE P605M
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    P6200 | P6200L | P6201 | WiFi P6210 | P6211
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    P6800 | WiFi P6810
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    P7100
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    P7300 | P7300B | WiFi P7310 | LTE P7320 | LTE P7320T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    P7500 | P7500D | P7500M | P7500R | P7501 | WiFi P7510 | P7511
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    WiFi P900 | P900U | 3G P901 | LTE P905 | P905M
  --------------------------------------------------------------------------------
  Samsung R:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    R830
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    R950
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    R970 | R970T
  ---------------------------------------------------------------------------------
  Samsung S:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S5280 | Star Duos S5282 | Star Trios S5283B
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S5300 | S5300B | S5300L | Duos S5302 | S5302B
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S5301 | S5301B | S5301L
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S5303 | S5303B
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S5310 | S5310B | S5310E | S5310G | S5310L | S5310T | Duos S5312 | S5312B
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S5360 | S5360B | S5360L | S5360T | S5363 | TV S5367 | S5369
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S5570 | S5570B | S5570L
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S5570i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S5660 | S5660L | S5660M | S5660V
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S5670 | S5670B | S5670L
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S5690 | S5690L
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S5690M | S5690R
  Galaxy Ace <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    | <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    | <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    | <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    | <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    | <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    | <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    | <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    | <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    | <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    | <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    | <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S6010 | S6010L | Duos S6012
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S6102 | S6102B | S6102E | S6102Z
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S6310 | S6310N | S6310T | Duos S6312 | Duos TV S6313T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S6500 | S6500D | S6500L | S6500T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S6790 | S6790N | Duos S6792 | Duos S6792L
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S6800
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S6802 | S6802B
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S6810 | S6810B | S6810E | S6810P | S6810L | Duos S6812 | S6812B | S6812C | S6812i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S7262
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S7270 | S7270L | Duos S7272 | Duos TV S7273T | LTE S7275R | LTE S7275B | LTE S7275T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S7390 | Duos S7392
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S7500 | S7500L | S7500T | S7500W
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S7560 | <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S7560M
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S7562 | S7562L
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S7562i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S7572
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S7580 | S7580L
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S7582
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    S7710 | S7710L
  ----------------------------------------------------------------------------------
  Samsung T:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    T110 | 3G T111 | 3G T111M
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    T210 | T210R | Wifi T211 | WiFi T211M | WiFi T212 | LTE T215
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    T2105
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    4G LTE USA AT&T T217A | Sprint T217S | T-Mobile T217T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    WiFi T230
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    T310 | WiFi T311 | LTE T315 | LTE T315T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    WiFi T320 | 3G T321 | LTE-A T325
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    WiFi T330 | 3G T331
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    T520 | LTE-A T525
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    WiFi T530 | 3G T531 | LTE-A T535
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    T-Mobile T679
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    T-Mobile T699
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    T-Mobile T769
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    T-Mobile T779
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    T-Mobile T859
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    T-Mobile T869
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    T-Mobile T879
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    T-Mobile T889 | Canada T889v
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    WiFi T900 | LTE-A T905
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    x Canada T989D | S2 T-Mobile T989
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    T-Mobile T999 | Metro PCS LTE T999N | Canada T999v
  ---------------------------------------------------------------------------------
  Samsung V:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V700
  ---------------------------------------------------------------------------------
  Other Samsung Models Flashing Programs
  Samsung A:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung B:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung C:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    / <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    / <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung D:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung E:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung F:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung G:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung I:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung J:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung L:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung M:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung P:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung S:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung U:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung X:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Samsung Z:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 15/7/14
  AnhDung37 thích bài này.
 2. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Đã bổ sung thêm chương trình nạp, xin vui lòng xem links bên trên.
   
  quangdongmobileAnhDung37 thích bài này.

Chia sẻ trang này

Google+