↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,807
  Lưu ý:
  Device detailsVotesDownload
  OEMModelNameDeviceBoardPlatformGoodBadSizeLink#
  SamsungGalaxy Nexusmysidtorotunaomap415 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  10608953<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  32
  SamsungGalaxy Nexusmysidsprtoroplustunaomap48 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  11442547<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6
  SamsungGalaxy Nexusyakjumagurotunaomap49 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  10608455<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  81
  SamsungGT-I9300m0xxm0smdk4x12exynos4125 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  59 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12840844<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  15267
  SamsungGT-I9300Tm0dum0smdk4x12exynos49 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  14 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12844045<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  476
  SamsungGT-I9305m3zhm3smdk4x12exynos411 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  10 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12955510<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  888
  samsungGT-I9305Nm3swexxm3smdk4x12exynos43 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  11873476<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  59
  SamsungGT-I9305Tm3dvm3smdk4x12exynos47 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12955588<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  288
  samsungGT-N7100t03gxxt03gsmdk4x12exynos453 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  24 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12607177<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  24479
  SamsungGT-N7105t0ltexxt0ltesmdk4x12exynos421 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  13 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  13779642<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  3603
  SamsungGT-N8000p4noterfxxp4noterfsmdk4x12exynos412 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  9 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12458461<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  2155
  SamsungGT-N8010p4notewifixxp4notewifiwwsmdk4x12exynos47 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12397794<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  252
  samsungGT-N8013p4notewifiuep4notewifismdk4x12exynos46 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  11315202<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  107
  SamsungGT-N8020p4noteltexxp4noteltesmdk4x12exynos47 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12622975<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  99
  SamsungGT-P3100espressorfxxespressorfpiranhaomap49 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12118191<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  373
  SamsungGT-P3110espressowifixxespressowifipiranhaomap47 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12117416<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  331
  SamsungGT-P3113espressowifiueespressowifipiranhaomap410 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12126372<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  96
  SamsungGT-P5100espresso10rfxxespresso10rfpiranhaomap410 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12233162<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  468
  SamsungGT-P5110espresso10wifixxespresso10wifipiranhaomap410 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12231308<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  203
  SamsungGT-P5113espresso10wifibbyespresso10wifipiranhaomap46 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12243719<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  128
  samsungSAMSUNG-SGH-I317t0lteattt0lteattsmdk4x12exynos410 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12799160<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  1168
  SamsungSAMSUNG-SGH-I727SGH-I727SGH-I727MSM8660_SURFmsm86607 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  14438593<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  21
  SamsungSAMSUNG-SGH-I747d2ucd2attMSM8960msm89608 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  13482025<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  189
  SamsungSC-06Dd2omd2dcmMSM8960msm89606 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  13443626<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  3
  SamsungSCH-I535d2vzwd2vzwMSM8960msm89607 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  13490641<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  38
  SamsungSCH-R530Ud2uscd2uscMSM8960msm89609 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  13470937<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6
  samsungSCH-R950t0lteusct0lteuscsmdk4x12exynos43 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12793581<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12
  samsungSGH-I317Mt0ltevlt0ltecansmdk4x12exynos47 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12799169<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  326
  samsungSGH-I747Md2vld2canMSM8960msm89606 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12399586<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  94
  SamsungSGH-I757MSGH-I757MSGH-I757MMSM8660_SURFmsm86606 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  14934540<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  11
  samsungSGH-T889t0ltetmot0ltetmosmdk4x12exynos45 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12796544<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  629
  SamsungSGH-T999d2tmod2tmoMSM8960msm89609 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  13485095<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  218
  samsungSHV-E210Kc1kttc1kttsmdk4x12exynos43 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  11793291<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  34
  samsungSHV-E210Lc1lgtc1lgtsmdk4x12exynos43 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12162133<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  39
  samsungSHV-E210Sc1sktc1sktsmdk4x12exynos43 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  11810070<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  125
  samsungSHV-E250Kt0ltekttt0ltekttsmdk4x12exynos42 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12744654<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  89
  samsungSHV-E250Lt0ltelgtt0ltelgtsmdk4x12exynos43 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12936792<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  63
  samsungSHV-E250St0ltesktt0ltesktsmdk4x12exynos43 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12762682<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  65
  SamsungSHW-M440Sm0sktm0sktsmdk4x12exynos48 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12806519<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  36
  SamsungSHW-M480Kp4noterfkttp4noterfkttsmdk4x12exynos47 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  7 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12465719<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  213
  SamsungSHW-M480Sp4noterfsktp4noterfsktsmdk4x12exynos47 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12487158<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  250
  SamsungSHW-M480Wp4notewifianyp4notewifianysmdk4x12exynos45 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12409522<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  447
  SamsungSPH-L710d2sprd2sprMSM8960msm89606 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  13483272<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  253
  SamsungSPH-L900t0ltesprt0ltesprsmdk4x12exynos47 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  8 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  12795815<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  1160

  Hướng dẫn sử dụng bằng video clip luôn đây:
   
  minhchien.mobile, tamtam13zhenghe327 thích bài này.

Chia sẻ trang này

Google+