↑ ↓
 1. A.Mobile
  Offline

  A.Mobile Administrator

  Tham gia ngày:
  8/2/11
  Bài viết:
  128
  Đã được thích:
  16
  Cách cài đặt này dùng cho iphone 3G, không biết model iphone khác thế nào, các bác có iphone 2 hay 4 thì cho ý kiến nhé!

  Australia
  Operator: - Optus
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 202.139.83.3, 192.65.91.129

  Operator: - Telstra
  GPRS APN: - telstra.internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 139.130.4.4, 203.50.170.2

  Operator: - Three
  GPRS APN: - 3netaccess
  Username: - a
  Password: - a
  DNS: - 202.124.68.130, 202.124.76.66

  Operator: - Vodafone
  GPRS APN: - vfinternet.au
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 192.189.54.33, 210.80.58.3
  Austria
  Operator: - Connect Austria
  GPRS APN: - web.one.at
  Username: - {user specific}
  Password: - {user specific}
  DNS: - 194.24.128.100, 194.24.128.102

  Operator: - Max Online
  GPRS APN: - gprsinternet
  Username: - GPRS
  Password: - {blank}
  DNS: - 213.162.64.1, 213.162.64.2

  Operator: - Max Online Business
  GPRS APN: - business.gprsinternet
  Username: - GPRS
  Password: - {blank}
  DNS: - 213.162.64.1, 213.162.64.2

  Operator: - Max Online Metro
  GPRS APN: - gprsmetro
  Username: - GPRS
  Password: - {blank}
  DNS: - 213.162.64.1, 213.162.64.2

  Operator: - Mobilkom A1
  GPRS APN: - A1.net
  Username: - gprs@a1plus.at
  Password: - {blank}
  DNS: - 194.48.124.200, 194.48.139.254

  Operator: - Tele.Ring
  GPRS APN: - web
  Username: - web@telering.at
  Password: - web
  DNS: - 212.95.31.11, 212.95.31.35
  Belgium
  Operator: - Mobistar
  GPRS APN: - web.pro.be
  Username: - mobistar
  Password: - mobistar
  DNS: - 212.65.63.10, 212.65.63.145

  Operator: - Proximus
  GPRS APN: - internet.proximus.be
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 195.238.2.21, 195.238.2.22
  Canada
  Operator: - Microcell
  GPRS APN: - internet.fido.ca
  Username: - fido
  Password: - fido
  DNS: - 204.92.15.211
  Czech Republic
  Operator: - Cesky Mobil (contract)
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 212.67.64.2

  Operator: - Cesky Mobil (prepaid)
  GPRS APN: - cinternet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 212.67.64.2

  Operator: - Eurotel (contract)
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 160.218.10.200, 160.218.43.200

  Operator: - Eurotel Go
  GPRS APN: - gointernet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 160.218.10.201, 194.228.2.1

  Operator: - Oscar (contract)
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 217.77.161.130, 217.77.161.131

  Operator: - Oscar (Oskarta)
  GPRS APN: - ointernet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 217.77.161.130, 217.77.161.131

  Operator: - T-Mobile
  GPRS APN: - internet.t-mobile.cz
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 62.141.0.1, 62.141.0.2
  Denmark
  Operator: - TDC
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 193.162.146.9, 193.162.153.31

  Operator: - Sonofon
  GPRS APN: - {blank}
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 212.88.64.14, 212.88.64.15

  Operator: - Orange DK
  GPRS APN: - web.orange.dk
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 212.97.206.131, 212.97.206.161
  Estonia
  Operator: - EMT
  GPRS APN: - internet.emt.ee
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 217.71.33.200, 217.71.32.20
  Finland
  Operator: - Dna
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 217.78.192.78, 217.78.192.22

  Operator: - Radiolinja
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 213.161.33.200, 193.185.210.10

  Operator: - Sonera
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 192.89.123.230, 192.89.123.231
  France
  Operator: - Bouygues
  GPRS APN: - ebouygtel.com
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 62.201.129.99, 62.201.159.99

  Operator: - Bouygues (B2Bouygtel)
  GPRS APN: - b2bouygtel.com
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 62.201.129.99

  Operator: - SFR
  GPRS APN: - websfr
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 172.20.2.10, 194.6.128.4

  Operator: - Orange
  GPRS APN: - orange.fr
  Username: - orange
  Password: - orange
  DNS: - 194.051.003.056, 194.051.003.076
  Germany
  Operator: - D2 Vodafone
  GPRS APN: - web.vodafone.de
  Username: - {any}
  Password: - {any}
  DNS: - 139.7.30.125, 139.7.30.126

  Operator: - E-Plus
  GPRS APN: - internet.eplus.de
  Username: - eplus
  Password: - gprs
  DNS: - 212.023.97.2, 212.23.97.3

  Operator: - D1 T-Mobile
  GPRS APN: - internet.t-d1.de
  Username: - td1
  Password: - gprs
  DNS: - 193.254.160.1

  Operator: - O2 (Viag Interkom)
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 195.182.096.28, 195.182.96.61
  Greece
  Operator: - Telestet
  GPRS APN: - gnet.b-online.gr
  Username: - {your phone number}
  Password: - 24680
  DNS: - 212.152.79.19, 212.152.79.20

  Operator: - Vodafone GR
  GPRS APN: - internet.vodafone.gr
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 213.249.17.10, 213.249.17.11

  Operator: - Cosmote
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 195.167.065.194
  Hongkong
  Operator: - CSL
  GPRS APN: - hkcsl or internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 202.84.255.1, 203.116.254.150

  Operator: - SmarTone
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 202.140.96.51, 202.140.96.52
  Hungary
  Operator: - Pannon (contract)
  GPRS APN: - net
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 193.225.155.254, 194.149.0.157

  Operator: - Pannon (flat rate)
  GPRS APN: - netx
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 193.225.155.254, 194.149.0.157

  Operator: - Vodafone (prepaid)
  GPRS APN: - vitamax.snet.internet.net
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 80.244.97.30, 80.244.96.1

  Operator: - Vodafone (contract)
  GPRS APN: - standardnet.vodafone.hu
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 80.244.97.30, 80.244.96.1

  Operator: - Westel (contract)
  GPRS APN: - internet
  Username: - {user specific}
  Password: - {user specific}
  DNS: - 194.176.224.3, 194.176.224.1
  India
  Operator: - BPL
  GPRS APN: - bplgprs.com
  Username: - bplmobile
  Password: - {blank}
  DNS: - 202.169.145.34, 202.169.129.40

  Operator: - Orange
  GPRS APN: - portalnmms
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 10.11.206.51, 10.11.206.50
  Indonesia
  Operator: - Indosat
  GPRS APN: - satelindogprs.com
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 202.152.162.66, 202.152.162.67
  Ireland
  Operator: - O2 (contract)
  GPRS APN: - open.internet
  Username: - gprs
  Password: - gprs
  DNS: - 62.40.32.33, 62.40.32.34

  Operator: - O2 (prepaid)
  GPRS APN: - pp.internet
  Username: - gprs
  Password: - gprs
  DNS: - 62.40.32.33, 62.40.32.34
  Israel
  Operator: - MTC-Vodafone
  GPRS APN: - apn01
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 10.10.10.30
  Italy
  Operator: - BLU Contratto
  GPRS APN: - INTERNET
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 212.17.192.49, 212.17.192.49

  Operator: - BLU Prepagata
  GPRS APN: - PINTERNET
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 212.17.192.49, 212.17.192.49

  Operator: - Vodafone Omnitel
  GPRS APN: - web.omnitel.it
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 194.185.97.134

  Operator: - TIM
  GPRS APN: - uni.tim.it
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 213.230.155.94, 213.230.130.222

  Operator: - Wind
  GPRS APN: - internet.wind
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 212.245.255.2
  Lithuania
  Operator: - Bite GSM
  GPRS APN: - banga
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 213.226.131.131, 193.219.32.13

  Operator: - Omnitel Lithuania
  GPRS APN: - gprs.omnitel.net
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 194.176.32.129, 195.22.175.1
  Luxembourg
  Operator: - LUXGSM
  GPRS APN: - web.pt.lu
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 194.154.192.101, 194.154.192.102
  Netherlands
  Operator: - KPN Mobile
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 62.133.126.28, 62.133.126.29

  Operator: - T-Mobile
  GPRS APN: - internet
  Username: - t-mobile
  Password: - t-mobile
  DNS: - 193.79.237.39, 193.79.242.39
  Malaysia
  Operator: - DIGI
  GPRS APN: - diginet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 203.92.128.131, 203.92.128.132

  Operator: - Maxis
  GPRS APN: - internet.gprs.maxis
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 202.75.129.101, 10.216.4.21

  Operator: - Timecel
  GPRS APN: - timenet.com.my
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 203.121.16.85, 203.121.16.120

  Operator: - TM Touch
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 202.188.0.133
  Norway
  Operator: - Netcom
  GPRS APN: - internet.netcom.no
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 212.45.118.43, 212.45.118.44
  Poland
  Operator: - ERA
  GPRS APN: - erainternet
  Username: - erainternet
  Password: - erainternet
  DNS: - 213.158.194.1

  Operator: - Idea
  GPRS APN: - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Username: - idea
  Password: - idea
  DNS: - 194.9.223.79, 194.204.159.1

  Operator: - Plus GSM/Polkomtel
  GPRS APN: - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 212.2.96.51, 212.2.96.52
  Philippines
  Operator: - Globe
  GPRS APN: - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Username: - globe
  Password: - globe
  DNS: - 203.127.225.10, 203.127.225.11

  Operator: - Smart
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 202.57.96.3, 202.57.96.4
  Portugal
  Operator: - Optimus
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 194.79.69.129

  Operator: - TMN
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 194.65.3.20, 194.65.3.21

  Operator: - Vodafone (Telcel)
  GPRS APN: - internet.vodafone.pt
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 212.18.160.133, 212.18.160.134
  Russia
  Operator: - BeeLine
  GPRS APN: - internet.beeline.ru
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 194.190.195.66, 194.190.192.34

  Operator: - MTS
  GPRS APN: - internet.mts.ru
  Username: - mts
  Password: - mts
  DNS: - 213.87.0.1, 213.87.1.1
  Serbia-Montenegro
  Operator: - Mobtel Srbija
  GPRS APN: - internet
  Username: - mobtel
  Password: - gprs
  DNS: - 217.65.192.1

  Operator: - Telekom Srbija
  GPRS APN: - gprsinternet
  Username: - mts
  Password: - 064
  DNS: - 195.178.38.3
  Singapore
  Operator: - M1
  GPRS APN: - mobilenet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 202.79.64.21, 202.79.64.26

  Operator: - SingTel
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 165.21.100.88, 165.21.83.88

  Operator: - Starhub
  GPRS APN: - shwapint
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 203.116.1.78, 203.116.254.150
  Slovenia
  Operator: - Mobitel
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 193.189.160.11, 193.189.160.12

  Operator: - Si.mobil
  GPRS APN: - internet.si.mobil
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 80.95.225.230, 80.95.225.231
  Spain
  Operator: - Amena
  GPRS APN: - internet
  Username: - CLIENTE
  Password: - AMENA
  DNS: - 213.143.33.8, 213.143.32.20

  Operator: - Telefonica (Movistar)
  GPRS APN: - movistar.es
  Username: - movistar
  Password: - movistar
  DNS: - 194.179.001.100, 194.179.001.101

  Operator: - Vodafone (Airtel)
  GPRS APN: - airtelnet.es
  Username: - vodafone
  Password: - vodafone
  DNS: - 212.73.32.3, 212.73.32.67
  Switzerland
  Operator: - Orange
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 213.55.128.1, 213.55.128.2

  Operator: - Sunrise
  GPRS APN: - internet
  Username: - internet
  Password: - internet
  DNS: - 212.35.35.35, 212.35.35.5

  Operator: - Swisscom
  GPRS APN: - gprs.swisscom.ch
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 164.128.36.34, 164.128.76.39
  Taiwan
  Operator: - Chunghwa Telekom
  GPRS APN: - emome or internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 10.1.1.1

  Operator: - Far EasTone
  GPRS APN: - fetnet01
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 210.241.199.199
  Thailand
  Operator: - AIS
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 202.183.255.20, 202.183.255.21
  ================================================== ==========​

   
 2. A.Mobile
  Offline

  A.Mobile Administrator

  Tham gia ngày:
  8/2/11
  Bài viết:
  128
  Đã được thích:
  16
  Operator: - DTAC
  GPRS APN: - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 203.155.33.1, 203.44.144.33
  Turkey
  Operator: - Aria
  GPRS APN: - aycell
  Username: - {user specific}
  Password: - {user specific}
  DNS: - 212.156.4.1, 212.156.4.4

  Operator: - Turkcell
  GPRS APN: - internet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 212.252.168.240, 212.252.119.4
  UK
  Operator: - O2 UK (contract)
  GPRS APN: - mobile.o2.co.uk
  Username: - web
  Password: - password
  DNS: - 193.113.200.200, 193.113.200.201

  Operator: - Orange UK
  GPRS APN: - orangeinternet
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 158.43.192.1, 158.143.128.1

  Operator: - Jersey Telecom
  GPRS APN: - pepper
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 212.9.0.135, 212.9.0.135
  USA
  Operator: - Cingular
  GPRS APN: - isp.cingular
  Username: - ISPDA@CINGULARGPRS.COM
  Password: - CINGULAR1
  DNS: - 66.209.10.201, 66.209.10.202

  Operator: - T-Mobile (Internet)
  GPRS APN: - internet2.voicestream.com
  Username: - {blank}
  Password: - {blank}
  DNS: - 216.155.175.105, 216.155.175.106

  OTHER NETWORKS:

  Digicel (Cura?ao)
  APN:wap.digicelcuracao.com
  Username: wapcu
  Password: wap03cur

  BiBob (Denmark)
  EDGE/GPRS
  APN: internet.bibob.dk
  Username: (blank)
  Password: (blank)

  MMS
  APN: internet.bibob.dk
  Username: (blank)
  Password: (blank)
  MMSC: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Proxy: 212.088.064.008:8080

  Dhiraagu Maldives
  APN: mms.dhimobile
  user name: (blank)
  Password : (blank)
  MMSC: mmsc.dhimobile.com.mv
  Proxy: 172.24.97.4

  Wataniya Maldives
  APN : (blank)
  User Name: (blank)
  Password: (blank)
  (setting automatically done)

  Claro Peru (America Movil)
  APN: wap.claro.pe
  Username: claro
  Password: claro
  Proxy: 192.168.231.30
  Port: 80

  Fido
  APN: wap.fido.ca
  Timeout:: 15 minutes
  Username: fido
  Password: fido
  Primary gateway IP: 205.151.11.11
  Port: 8080
  MMSC: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    proxy: 205.151.011.011 APN; internet.fido.ca Username: fido password: fido

  VODAFONE Greece
  APN address: mms.vodafone.gr
  Username : user
  Password : pass

  Smartone-Vodafone Hong Kong
  APN address: SmarTone-Vodafone
  Username:
  Password:
  Authentication: Normal

  Vodafone Germany
  APN address: web.vodafone.de
  Username:
  Password:

  Vodafone Italy
  APN address: web.vodafone.it
  Username:
  Password:

  VODAFONE (Romania)
  APN:internet.vodafone.ro
  Username:internet.vodafone.ro
  Password:internet

  IM3 Indonesia
  APN address: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Username : gprs
  Password : im3

  Telenor Serbia
  APN address: internet
  Username: telenor
  Password: gprs

  NetCom / OneCall / Chess (Norway)
  APN: internet.netcom.no
  Username:
  Password:

  STC (Saudi Arabia)
  APN: jawalnet.com.sa
  Username:
  Password:
  HTTP Proxy: proxy.jawalnet.com.sa
  Port number: 8080
  MMSC:mms.net.sa Proxy:10.1.1.1:8080

  Telenor (Norway)
  APN: Telenor
  Username: your telephone number
  Password: your telephone number

  Orange (Israel)
  APN: internet
  Username: orange
  Password: orange

  Etisalat (United Arab Emirates)
  APN: etisalat.ae
  Username:
  Password:

  or

  APN: mnet
  Username: mnet
  Password: mnet

  Unicel
  APN: apn.unicel.com
  Username:
  Password:

  XL (Indonesia)
  APN: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Username: xlgprs
  Password: proxl

  COMCEL(Colombia)
  APN: internet.comcel.com.co
  Username: COMCELWEB
  Password: COMCELWEB

  MOVISTAR (Colombia)
  APN: internet.movistar.com.co
  Username: movistar
  Password: movistar

  Batelco (Bahrain)
  Homepage: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Proxy: 192.168.1.2:80
  APN: mms.batelco.com
  Username: wap
  Password: wap
  Image size: Medium

  Zain (Bahrain)
  Homepage: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Proxy: 172.18.85.34:80
  APN: mms
  Username: mms
  Password: mms
  Image size: Medium

  Zain (Kuwait)
  Homepage: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  APN: pps
  Username: pps
  Password: pps
  MMSC: 176.0.0.21
  Proxy: 176.0.0.65:8080
  Tested and Working
  You can Send!! But cant receive

  MOVISTAR (Venezuela)
  APN: mms.movistar.ve
  Username: none
  Password request: no
  Start address: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Digitel TIM (Venezuela)
  APN: gprsweb.digitel.ve
  Username: guest
  Password: guest

  Cable & Wireless (Jamaica)
  APN:internet
  Username: blank
  Password: blank

  Digicel (Jamaica)
  APN:web.digiceljamaica.com
  Username: blank
  Password: blank

  Cable & Wireless (Panama)
  APN:apn01.cwpanama.com.pa
  Username: blank
  Password: blank
  Note: when iphone is 3G or 3.5G enabled change the ( pps ) to ( hspps )

  ICE (Costa Rica)
  APN:icecelular
  Username: blank
  Password: blank

  Si.mobil - Vodafone (Slovenia)
  GPRS/EDGE/UMTS settings
  APN address: internet.simobil.si
  Username: simobil
  Password: internet
  MMS settings
  MMSC: mmc
  Proxy: 80.95.224.46:9201

  Mobitel (Slovenia)
  GPRS/EDGE/UMTS settings
  APN address: internet
  Username: mobitel
  Password: internet
  MMS settings
  MMSC: mms.mobitel.si/servlets/mms
  Proxy: 213.229.249.40:9201

  T-Mobile CZ (Czech republic)
  GPRS/EDGE settings
  APN address: internet.t-mobile.cz
  Username: blank
  Password: blank
  MMS settings (not working yet)
  MMSC: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Proxy: 10.0.0.10:80
  APN address:mms.t-mobile.cz
  Username: mms
  Password: mms

  Cytamobile-Vodafone (Cyprus)
  GPRS/EDGE settings
  APN address: cytamobile
  Username: user
  Password: pass

  MMS settings
  MMSC: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Proxy: 212.31.96.161:9201

  TELE2 (LATVIA)
  MMSC: mmsc.tele2.lv
  Proxy: 193.012.040.038:8080

  Vodafone New Zealand
  GPRS/EDGE Settings
  APN address: live.vodafone.com
  Username: blank
  Password: blank

  MMS settings
  MMSC: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Proxy: 172.030.038.003:8080

  mt:s Serbia
  GPRS/EDGE Settings
  APN address: gprsinternet
  Username: mts
  Password: 064

  DSTCom Brunei
  Internet Server
  Access Point Name : dst.internet
  Username : internet
  Password : internet

  WAP Server
  Access Point Name : dst.wap
  Username : wap
  Password : wap

  MMS Server
  Access Point Name : dst.mms
  Username : mms
  Password : mms

  MMS Settings
  Server Name : DSTCom MMS
  Gateway : 10.100.6.101
  Port Number : 9201
  Server Address : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ProMonte (Montenegro)
  EDGE/GPRS Settings
  APN: gprs.promonte.com
  Username: gprs
  Password: gprs

  MMS Settings
  APN: mms.promonte.com
  Username: mms
  Password: mms
  MMSC: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Proxy: 192.168.246.005:8080

  QTel (QATAR)
  MMS Settings
  APN: mms.qtel
  Username: mms
  Password: mms
  Proxy serv. Address: 10.23.8.3
  Proxy Port number: 8080
  MMSC: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Mobinet Settings
  APN: web.qtel
  Username: Leave it blank
  Password: Leave it blank
  Prompt Password: No
  Authentication: Normal

  EDGE/GPRS Settings
  APN: gprs.qtel
  Username: gprs
  Password: gprs
  Prompt Password: No
  Authentication: Normal
  Homepage: Wap.freedom.com.qa
  Network Type: IPV4
  Phone IP address: Automatic
  Name Servers: Automatic
  Proxy serv. Address: 10.23.8.3
  Proxy Port number: 8080

  Play (Poland)
  EDGE/GPRS Settings
  APN: internet
  Username: Leave it blank
  Password: Leave it blank
  MMS Settings
  APN: mms
  Username: Leave it blank
  Password: Leave it blank
  MMSC: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Proxy: 10.10.25.5:8080

  BH Telecom (Bosnia and Hercegovina)
  EDGE/GPRS Settings
  APN: active.bhmobile.ba
  Username: Leave it blank
  Password: Leave it blank

  MMS Settings
  APN: mms.bhmobile.ba
  MMSC: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Proxy: 195.222.056.041:8080 or :9201
  Username: Leave it blank
  Password: Leave it blank

  Batelco (Bahrain)
  EDGE/GPRS Settings
  APN: internet.batelco.com
  Username: wap
  Password: wap
  MMS Settings
  APN: mms.batelco.com
  MMSC: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Proxy: 192.168.1.2
  Username: Leave it blank
  Password: Leave it blank

  SMART Philippines
  MMS Settings
  MMSC: 10.102.61.238:8002
  Proxy: 10.102.61.46:8080
  MMS-APN: mms
  Username: Leave it blank
  Password: Leave it blank
  EDGE-APN: internet
  Username: Leave it blank
  Password: Leave it blank​

   
 3. A.Mobile
  Offline

  A.Mobile Administrator

  Tham gia ngày:
  8/2/11
  Bài viết:
  128
  Đã được thích:
  16
  ALBANIA
  AMC +3553820

  ANDORRA
  STA-MOBILAND +376301004

  AUSTRALIA
  OPTUS +6141190000
  OPTUS +6141190001
  OPTUS +61412025989
  OPTUS +61411990003
  TELSTRA AUSTRALIA +61418706700
  TELSTRA AUSTRALIA +61418706800
  TELSTRA AUSTRALIA +61418706900
  VODAFONE +61415011501
  ONE.TEL AUSTRALIA +61411990001

  AUSTRIA
  A1 +436640501
  MAX.MOBIL +43676021
  Connect ONE +436990001999
  TELE.RING +4365009000000

  AZERBAIJAN
  AZERCELL +994509103300
  BAKCELLl +994557070707

  BAHARAIN
  +973-9600179
  Batelco +97392
  Batelco +97394
  Batelco +97396
  Batelco+973973
  Batelco +97398

  BANGLADESH
  GRAMEENPHONE +88017099999
  GRAMEENPHONE +88017500569
  GRAMEENPHONE +880170000600

  BELGIUM
  Mobistar Belgium +32-95955205
  Mobistar Belgium +32495002530
  Proximus Belgium +32 475 161616
  Orange Belgium +32-486000005

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
  PTT GSM BIH +38766125522

  BOTSWANA
  MASCOM WIRELESS +26771010024
  VISTA CELLULAR +26772000003

  BRUNEI DARUSSALAM
  +673879500

  BULGARIA
  MOBILTEL +35988000301

  CANADA
  FIDO Canada +15149931123

  CHILE
  ENTEL PCS +56-98890005

  CHINA
  CHINA TELECOM +861390591500
  CHINA TELECOM +8613800100500

  CROATIA
  VIPNET +385910401
  CRONET +385980501

  CYPRUS
  CYPRUS +3579700000

  CZECH
  Eurotel Czech rep +420-602909909
  Radiomobil Czech rep +420-603051
  Daniela Slusova +420 603 052 000

  DENMARK
  Sonofon Denmark +45-40590000
  TeleDanmark Denmark +45-40390999
  Telia DK Denmark +45-28187000
  Mobilix Denmark +45-26265151
  Free! +45 40590006

  EGYPT
  CLICK GSM +20105996500
  MOBINIL +20122000020

  ESTONIA
  EMT Estonia +372-5099000
  Ritabell Estonia +372-5509911
  Radiolinja Estonia +372-568771010

  FIJI
  +679901400

  FINLAND
  Radiolinja Finland +358-508771010
  Sonera Finland +358-405202000

  FRANCE
  SFR France +33-609001390
  Bouygues France +33-660003000
  Itineris France +33-689004000
  Itineris France +33-689004431
  Itineris France +33-68900458

  GABON
  Telecel Gabon +241-308009

  GIBRALTAR
  ...

  GERMANY
  D1 Germany +49-1710760000
  D1 Germany +49-1715990000
  D1 Talkline Germany +49-1710760900 D2 Germany +49-172227033 D2 Germany +49-1722270000 [to D2 only] D2 Germany +49-1722270333
  D2 Talkline Germany +49-1722270258
  Debitel Germany +49-1722270222 IC3S Germany +49-1722270201
  Dr Materna Germany +49-1722270111
  E2 VIAG Germany +49-1760000443
  E-Plus Germany +49-1770600000
  E-Plus Germany +49-1770610000
  E-Plus Germany +49-1770620000

  GREECE
  Panafon Greece +30-94219000
  Telestet Greece +30-93599000 Telestet Greece +30-93597000
  Cosmote Greece +30-97100000

  GREENLAND
  SMSC +299500005

  HOLLAND
  Libertel Netherlands +31-6540881000
  PTT Netherlands +31-653131313
  Telfort Netherlands +31-626000230
  BEN Netherlands: +31-624000000
  Dutchtone, Netherlands: +31628500561

  HONG KONG
  Hutchinson Hong Kong +852-94985795
  HK Telecom Hong Kong +852-90288000
  Smartone Hong Kong +852-90100000
  Mandarin Communication (aka Sunday) +852-92347999
  Hong Kong +85292040032

  HUNGARY
  Pannon Hungary +36-209300099
  Westel900 +36-30-9888-000
  Vodafone +36709996500

  ICELAND
  Landssimi Islands hf +354-8900100
  Tal +354-6999099

  INDIA
  AT&T Network of India
  BPL Mobile India +91-9821000005
  Hutch +91-98840-05444
  MAXtouch India +91-9820005446
  Essar Cellphone +91-9811009998
  Tata +919848001104
  Command +919830099990
  AirTel Delhi +91-98100-51914
  Skycell Cellular +919840011003
  Spice Karnataka +919844198441
  Spicell +919831029222
  Usha Martin Telekom ltd +919830099990

  INDONESIA
  Satelindo Indonesia +62-81615
  Satelindo : +62 816 124
  Satelindo : +62 816 125
  Satelindo : +62 816 126
  Satelindo : +62 816 127
  Satelindo : +62 816 128
  Telkomsel Indonesia is +62-81100000
  Exelcomindo Indonesia +62-818445009

  IRELAND
  Eircell Ireland +35387699989
  Esat Ireland +353-868002000

  ISLE OF MAN
  Pronto GSM +447624499955

  ISRAEL
  ORANGE ISRAEL +97254120032

  ITALY
  Omni Italy +39-3492000200
  Omni Italy +39-3492000300
  Omni Italy +39-3492000400
  Omni Italy +39-3492000500
  TIM Italy +39-3359609600
  TIM Italy +39-3359608000
  TIM Italy +39-338960960
  TIM Italy +39-338980000
  Wind Italy +39-3205858500

  KENYA
  Safaricom +25472500010
  Kencell +254733000810

  KUWAIT
  MTC +96596000303
  Al-Wataniya +9656373717

  LATVIA
  LMT +3719202020
  Baltcom GSM +371 9599994

  LEBANON
  FTML Cellis +61-3488888


  LESOTHO
  Vodacom Lesotho [+266]

  LITHUANIA
  Bite GSM Lithuania +370-9950115
  Omnitel Lithuania +370-9899992

  LUXEMBOURG
  PTT Luxembourg +352-021100003
  Tango Luxembourg +352-091000030

  MACAU
  Macau CTM +85366
  Macau CTM +85368

  MACEDONIA
  MobiMak [389 - 70] +389 70 000501

  MALAYSIA
  ADAM Malaysia +60-173600010
  Celcom Malaysia +60-193900000
  Mutiara Malaysia +60-162999000
  Maxis Malaysia +60-120000015
  TMTOUCH +60-132400000

  MALTA
  Vodafone +356-941816
  goMobile +35679700003

  MAROCCO
  Maroc Telecom +212 61 00 00 21
  Maroc Telecom +212 61 00 00 22
  Maroc Telecom +212 61 00 00 23
  Meditel +2123992000

  MAURITIUS
  EMTEL +230 7290999
  cellplus +230 2500005

  MONGOLIA
  MobiCom +97699000030

  MONTENEGRO
  Pro monte +38169200000
  Monet +38167100100

  NAMIBIA
  MTC [+264 - 81]

  NEW ZELAND
  Vodafone New Zealand +64-21600600

  NIGERIA
  Econet Wireless +234802000000
  MTN Nigeria +234803000000

  NEPAL
  Mobilink +9779851028801
  Mobilink +9779841208365

  NORWAY
  NetCom Norway +47-92001000
  NetCom Norway +47-9208977
  TeleNor Norway +47-90002100
  TeleNor Norway +47-90007777
  Sense Mobil +47 90002100

  PAKISTAN
  Mobilink +92300000042
  UFONE +923330005150

  PERU
  Tim Peru +51-1-7990000

  PHILIPPINES
  Globe Philippines +63-91702
  Globe Philippines +63-91703
  Globe Philippines +63-91704
  Globe Philippines +63-91709
  Islacom Philippines +63-9150200003
  Smart Philippines +63-9180000101

  POLAND
  Era GSM Poland +48-602951111
  Era GSM Poland +48-602951112
  Polkomtel Poland +48-601000310
  Polkomtel Poland +48-601000311
  IDEA Centertel Poland +48-501200777

  PORTUGAL Telecel is +351-911616161
  TMN Portugal +351-936210000
  OPTIMUS +35193121314

  QATAR
  QATARNET +974 5589955

  REUNION
  Reunion +33609001390

  ROMANIA
  CONNEX ROMANIA: +40722004000
  ORANGE ROMANIA: +40744946000

  RUSSIA
  MTS RUSSIA +70957699100
  NORTH WEST RUSSIA +8129600096
  BEELINE 1800 +790173100

  RWANDA
  +25008110333

  SAUDI ARABIA
  Sauditel +966 5 0503 1999
  Sauditel +966 5 0503 2999

  SEYCHELLES
  Airtel: +248700000

  SERBIA
  MobTel +38163100100
  MobTel +38163100200
  MobTel +38163100300
  MobTel +38163100400
  MobTel +38163100300
  PTT Telekom Serbia +381-650000900
  PTT Telekom Serbia +381-640000900

  SINGAPORE
  Mobile One Singapore +65-96845999
  Mobile One Singapore +65-96845997
  SingTel Singapore +65-96400001
  SingTel Singapore +65-96500001
  SingTel Singapore +65-98189999
  SingTel Singapore +65-96197777
  Starhub +6598540020

  SLOVAKIA
  GLOBTEL SLOVAKIA GSM +421905303303
  EUROTEL SLOVAKIA +421903333000

  SLOVENIA
  Mobitel Slovenia +386-41001333
  Si.Mobil Slovenia +386-40441000

  SOUTH AFRICA
  MTN +27-831000002
  MTN (Prepaid) +27-831000113
  Vodacom +27-829119
  Vodacom +27-829129

  SRI LANKA
  Celltell +94-72000004
  Mobitel +94-7100003
  Dialog GSM +94-77000003

  SPAIN
  Telefonica Spain +34-609090909
  Airtel Spain +34-607133000
  Airtel Spain +34-607003110
  Amena Spain +34-656000311

  SWEDEN
  Comviq +46-707990001
  Comviq +46-707990002
  Comviq +46-707990003
  Comviq +46-707773078
  Europolitan +46-708000708
  Telia +46-705008999

  SWITZERLAND
  Swisscom Switzerland +41-794999000
  diAX Switzerland +41-765980000
  Orange +41-787777070

  TANZANIA
  Tritel +255812904000

  TAIWAN
  Chung Wa Tele Taiwan +886-932400821

  THAILAND
  AIS +6618110888
  WP1800 +6616110400

  TURKEY
  Turkcell Turkey +90-5329010000
  Turkcell Turkey +90-5329020000
  Turkcell Turkey +905329030000
  Turkcell Turkey +90-5329040000
  Telsim Turkey +90-5429800033

  UK
  Isle of Man Pronto GSM +447624499955
  Vodafone UK +44-7785016005
  CellNet UK +44-7802000332
  Virgin Mobile UK +447958879890
  Orange UK +44-7973100973
  Orange UK +44-7973100974 internal
  One2One UK +44-7958879879
  Guernsey Telecoms [+44-4481/7781]
  Jersey +44-7781

  UKRAINE
  UMC +38050000501
  Kyivstar +380672021111
  Golden Telecom +380444990000
  (number@sms.gt.kiev.ua)
  Wellcome +38044 251 7777

  UNITED ARAB EMIRTES
  PTT UAE +97150 6014994

  USA
  Aerial Comms USA +1-8132630025
  Aerial Comms USA +1-2812350025
  Voicestream USA +1-2063130004
  Pacific Bell USA +1-2099042010
  Pacific Bell USA +1-2099042020
  Pacific Bell +1-2099042030
  Powertel USA +1-3343338200
  DigiPH PCS USA +1-3342090307
  Omnipoint USA +1-9179070004
  Sprint USA +1-7044100000
  Washington PCS USA +1-410258953

  VENEZUELA
  Digitel +58-412-8000000
  Digicel +58-417-1002000
  Infonet +58-418-0000013

  VIETNAM
  Mobifone Vietnam +84 90400012
  Vinaphone Vietnam +84 91020005
  Vinaphone Vietnam +84 91020010

  YUGOSLAVIA
  MobTel +381-63-100400
  MobTel +381-63100300
  MobTel +381-63100200
  MobTel +381-63100100
  MobTel +3816310030034
  MobTel +3816310040034
  PTT Telekom Serbia +381-650000900

  ZAMBIA
  Econet Wireless +263-91010030
  Zimbabwe net*one +26311191201​
   

Chia sẻ trang này

Google+