↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,056
  Đã được thích:
  1,806
  Release Date: 30/11/2013

  V3.06.00
  ---------
  Added:
  > First in World GT-I9505 Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/NVM/*HW
  > First in World SGH-M919 Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/NVM/*HW
  > First in World SGH-M919M Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/NVM/*HW
  > First in World SGH-M919V Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/NVM/*HW
  > First in World SGH-I337 Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/NVM/*HW (Beta)
  > First in World SGH-I337M Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/NVM/*HW (Beta)
  > First in World SGH-I337Z Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/NVM/*HW (Beta)
  > First in World SC-03E Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/NVM/*HW
  > First in World GT-N7105 Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/NVM/*HW
  > First in World GT-N7105T Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/NVM/*HW
  > First in World SC-02E Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/NVM/*HW
  > First in World SGH-I317 Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/NVM/*HW (Beta)
  > First in World SGH-I317M Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/NVM/*HW (Beta)
  > First in World SGH-T889 Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/NVM/*HW
  > First in World SGH-T889V Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/NVM/*HW
  > First in World GT-P6200 Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/EFS/*HW
  > First in World GT-P6200L Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/EFS/*HW
  > First in World GT-P6201 Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/EFS/*HW
  > First in World GT-I9300T Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/EFS/*HW
  > First in World GT-B5510 Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/EFS/*HW
  > First in World GT-B5510B Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/EFS/*HW
  > First in World GT-B5510L Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/EFS/*HW
  > First in World GT-B5512 Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/EFS/*HW
  > First in World GT-B5512B Flash/*ScreenLock/Unlock/IMEI/EFS/*HW
  > First in World GT-I9128I Flash/*ScreenLock
  > First in World SCH-I869 Flash/*ScreenLock
  > First in World GT-I9158 Flash/*ScreenLock
  > First in World GT-S7560 Flash/*ScreenLock

  Information:
  * Added fuzzy search for device model, type keyword auto index model
  * Samsung>Flash Tab added [Backup NVM] and [Restore NVM], Support Full NVM Read&Write
  * Samsung>Flash Tab added [Help], get model operation manual
  * Samsung>Flash Tab move [Backup PIT] and [Check PIT] option to [Service]>[Misc]
  * Samsung>Flash Tab move [Wr.Default EFS] to [Service]>[Repair], one-key restore default EFS
  * Samsung>Service>Repair Tab optimize imei repair, IMEI Repair and IMEI Patch in one click
  * Samsung>Service>Repair Tab added [Undo Patch], if device not support imei patch then one-click restore


  Official Mirrors:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  GsmBest Team
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Tags:
Google+