↑ ↓

All file PM nokia

Thảo luận trong 'ROM/Firmware'

 1. Hồ Đình Dũng
  Offline

  Hồ Đình Dũng Thành viên chính thức

  Tham gia ngày:
  8/10/12
  Bài viết:
  42
  Đã được thích:
  16
  Nghề nghiệp:
  http://kythuatphone.vn
  Nơi ở:
  http://kythuatphone.vn
  Tất Cả File PM Của Nokia Anh Em Dowload Về Mà Xài Nhé


  1100.pm
  1100_after_erase_RH18_EEPROM..
  1100_Main.pm
  1100a.pm
  1100b.pm
  1100-RH18.pm
  1100-RH36.pm
  1100-RH38.pm
  1101.PM
  1110.pm
  1110_RH-70_m_2t.pm
  1110_rh-70_mt.pm
  1110-5.53ok.pm
  1112 900mhz.pm
  1112.pm
  1112_RH-93_main.pm
  1112-10i.pm
  1220.pm
  1221.pm
  1600.pm
  1600.rar
  2112_RH-57_O190V0200.tun
  2115_Sigit..pm
  2220.pm
  2270.pm
  2270_RH-3P_G100V0600.tun
  2275.pm
  2280.pm
  2280_RH-17R_F175V0300.tun
  2285_Std_Ori.tun
  2300 RM4.pm
  2300 RM5.pm
  2300.pm
  2300_pm_after_eraseFlash.pm
  2300_Radio_OK_rm4_full.pm
  2300-rm5.pm
  2310-3.21ok.pm
  2600.PM
  2610b.pm
  2610-BS.ok.pm
  2626.pm
  2650.pm
  3100.pm
  3105.pm
  3105sehat.tun
  3108.pm
  3120.pm
  3125.pm
  3200.pm
  3200b.pm
  3220.pm
  3220_Rh-37_Virgyn_main_pm.pm
  3230.pm
  3230_Rm-51.pm
  3250-rm-38-mt-full.pm
  3300.pm
  3320.pm
  3360_3320 .pm
  3510.pm
  3510i.pm
  3510i.rar
  3520.pm
  3530_prodigy.pm
  357579001169616.rar
  3585.pm
  3585i Npd-4aw Esia_Esn_07208..
  3585i_3586i_ESIA_FLEXI.tun
  3586.pm
  3595.pm
  3650.pm
  3650_Nhl-8_Main.pm
  3660.pm
  5100.pm
  5140.pm
  5140I.PM
  6015.pm
  6015_RH-55_M190V0200.tun
  6020 rm-30_3[1].52.pm
  6020.PM
  6020_3.52.pm
  6020b.pm
  6021.pm
  6030.pm
  6030b.pm
  6060.PM
  6080.pm
  6100.pm
  6101.PM
  6102.pm
  6103.pm
  6108.pm
  6111.pm
  6170.pm
  6200.pm
  6220.pm
  6230.pm
  6230_rh12_full_my.pm
  6230i.pm
  6260.pm
  6270.RM-56.rar
  6270_rm-56_mt.pm
  6270_rm-56_mt-full.pm
  6310.pm
  6310i.pm
  6385.tun
  6510.pm
  6560.pm
  6585 ver 800.pm
  6585 ver 800.rar
  6585.pm
  6585.tun
  6585n_RH-34_H190V0800.tun
  6600.pm
  6610.pm
  6610i.pm
  6650.pm
  6670.pm
  6681Rm-57_355659002216756.pm
  6800.pm
  6820.pm
  7200.pm
  7210.pm
  7250.pm
  7250i.pm
  7260.pm
  7270.PM
  7280.pm
  7360.pm
  7600.pm
  7610.pm
  7650.pm
  7710 ok pm
  7710_ok_Rm-12_.pm
  8310.pm
  8800.PM
  8910.pm
  8910i.pm
  9300.pm
  9500.PM
  all phone joker.pm
  D211.pm
  file pm cdma.rar
  Full 3586i.pm
  nem4_USB_fix_v330_v403_by_bR..
  N-Gage QD.pm
  N-GAGE.pm
  RH-105_1208 good.pm
  Rh-27_Esn_06007806241.pm
  Rh-34_Esn_04410120052.pm
  Rh-34_Esn_04410120052.rar
  Rh-55_Esn_04413419105_6015.pm
  Rh-64_358370003890832.pm
  RH-94_354550010537997_0_255.pm
  Rm-1_0-309.pm
  RM-1_354349002974015_0_255.pm
  Rm-189__2310_352283013753385..
  Rm-189__2310_352283013753385..
  RM-189_352283013753385_0_255..
  RM-189_352283013753385_0_255..
  RM-249_356440015375288_0_512..
  Rm-43_358391000887951.pm
  Rm-74_353938017000039.pm
  Rm-97_Esn_02613113519.pm
  Repair Bluetooth 7610.txt
  Rh-51_Fixed Bluetooth.pm
  Rh-51_Fixed Bluetooth.rar
  rh51secEEPROM.BIN
  rh51secEEPROM.rar
  3110full modifiyed.pm
  3110modifiyed.pm
  3250.rar
  3250modifiyed.pm
  5200 modifyed.pm
  5300full.rar
  5300modifiyed.pm
  6125_RM178fullmodifiyed.pm
  6125modifiyed.pm
  6126modifiyed.pm
  6126modifiyedNEW.pm
  6233modifiyed.pm
  6233-rm-145fullmodifiyed.pm
  6270.rar
  6280.rar
  6280_modifyed.pm
  6280_modifyed.rar
  6300modifyed.pm
  6630.rar
  6630modifiyed.pm
  6680.pm
  6680.rar
  6680modifiyed.pm
  6681modifiyed.pm
  6681Rm-57_355659002216756.pm
  7370modifiyed.pm
  7370Rm-70fullmodifiyed.pm
  9300_RAE-6_.rar
  9300i_RA-8_.rar
  e60.rar
  e61modifiyed.pm
  E-62 RM-88fullmodifiyed PM.pm
  E-62modifiyed.pm
  n70modifiyed.pm
  n70modifiyed.rar
  n71 modifiyed.pm
  n72 modifiyed.pm
  n72.rar
  N73modifiyed.pm
  n73-rm-133-mt.pm
  n73-rm-133-mt-full.pm
  n80 modifiyed.pm
  N90_RM-42_full[1].rar
  N90modifiyed.pm
  N91mofiyed.pm
  N95modifiyed RM-159.pm
  nokia-n-70-629.zip
  RM-1_354349002974015_0_255.pm
  RM-209n7373 modifiyed.pm
  RM-92-N80-Full.rar
  RM-174_356300016475620.pm
  RM-86 (Roadrunner (EU) )-mt.pm
  RM-86 (Roadrunner (EU) )-mt-..
  6125_RM-178_mt.pm.pm
  6131_RM-115_mt.pm
  6233-rm-145-mt.pm
  6233-rm-145-mt-full.pm
  6270.pm
  6280_rm-78_mt.pm
  6280_rm-78_mt-full.pm
  RM-217_357671012915895.pm
  6630_full_pm1.pm
  6630_full_pm21.pm
  6630_RM-1_mt.pm
  6680_rm-36_mt.pm
  6681.pm
  7370_rm-70-mt.pm
  7370_rm-70-mt-full.pm
  e60-rm-49-mt.pm
  e60-rm-49-mt-full.pm
  e61-rm-89-mt.pm
  e61-rm-89-mt-full.pm
  e-70-rm-10-mt.pm
  e-70-rm-10-mt-full.pm
  N70_rm-84_mt.pm
  n71-rm-67-mt.pm
  n71-rm-67-mt-full.pm
  n72-rm-180-mt.pm
  n72-rm-180-mt-full.pm
  n80-rm-92-mt.pm
  n80-rm-92-mt-full.pm
  N90_RM-42_mt.pm
  n91_rm-43_mt.pm
  2112.pm
  2112_OK.pm
  2116_Ok.pm
  2255 Unlock .PM
  2255.PM
  2270.pm
  2270_OK.pm
  2275.pm
  2280.pm
  2280_OK.pm
  3105.pm
  3105_OK.pm
  3125.pm
  3585_Ok.pm
  6012_Ok.pm
  6015.pm
  6015_OK.pm
  6225.pm
  6225.rar
  6225_OK.pm
  6225_OK.rar
  6255_Ok.pm
  6585_OK.pm
  NOKIA 3585i.pm
  Npd-4aw_Esn_07205144921.pm
  P190V0500.pm
  Rm-1_354350005744314.pm
  1100_2300_2600_Blok 1_7.pm
  1100_Main.pm
  1100-RH18.pm
  1100-RH36.pm
  1100-RH36_good.pm
  1100-RH38.pm
  1101.pm
  1200.pm
  1220.pm
  1221.pm
  1600 Rh-64_356637002556792.pm
  1600.pm
  2220.pm
  2300 RM4.pm
  2300 Rm-4_boot1.pm
  2300 RM5.pm
  2300_1.PM
  2300_rm4_full.pm
  2300-rm5.pm
  2600.PM
  2600_RH59_full.pm
  2650.pm
  3100.pm
  3108.pm
  3120.pm
  3200.PM
  3200b.pm
  3220.pm
  3300.pm
  3320.pm
  3360_3320 .pm
  3510.pm
  3510_1.pm
  3510_2.pm
  3510i.pm
  3510i_1.pm
  3510i_2.pm
  3520.pm
  3595.pm
  3650.PM
  3650_Nhl-8_Main.pm
  3660.PM
  5100.pm
  5100_1.pm
  5140_Good.pm
  5200_RM-174.pm
  5300_RM-146.pm
  5500_RM-86.pm
  5700_RM-230.pm
  6020 Rm-30_355374000944280.pm
  6020 Rm-30_355374003342052.pm
  6020_3.52.pm
  6030 Rm-74_356632004511093.pm
  6030.PM
  6060.pm
  6085.pm
  6085_RM-198.pm
  6100.pm
  6100_1.pm
  6100_2.pm
  6100_3.pm
  6101 Rm-76_356661001152619.pm
  6101 Rm-76_357961003346402.pm
  6108.pm
  6125_RM-178.pm
  6126_RM-126.pm
  6131_RM-115.pm
  6133_RM-126.pm
  6151_RM-200.pm
  6151full.pm
  6200.pm
  6220.PM
  6230.pm
  6230_ok.pm
  6230i.pm
  6233_RM145.pm
  6233-rm-145.pm
  6234_RM-123.pm
  6260.pm
  6270_rm-56.pm
  6270_RM-56_2.pm
  6280_rm-78.pm
  6280_RM-78_2.pm
  6288_RM-78.pm
  6300_rm-217.pm
  6300_RM-217_2.pm
  6310.pm
  6310_1.pm
  6310_2.pm
  6310i.pm
  6310i_1.pm
  6310i_2.pm
  6320i Rm-72_356644009717187 ..
  6510.pm
  6510_1.pm
  6510_2.pm
  6560.pm
  6600.PM
  6600_BT.PM
  6600_Nhl-10_Main.pm
  6610.pm
  6610i.pm
  6630 Rm-1_354349003700567.pm
  6630.pm
  6630_RM-1.pm
  6650.pm
  6680 RM-36_0_0_255.pm
  6680.pm
  6680_rm-36.pm
  6680_RM-36_2.pm
  6800.pm
  6820.pm
  7200.pm
  7210.pm
  7210-Abe.pm
  7250.pm
  7250i.pm
  7250i-Abe.pm
  7260.pm
  7280.pm
  7370_rm-70.pm
  7373_rm-140.pm
  7600.pm
  7600_My_full.pm
  7610.pm
  7650.pm
  7710_ok_Rm-12_.pm
  8310.pm
  8310_1.pm
  8800 RM-13_short.pm
  8800.pm
  8910.pm
  8910i.pm
  9500.PM
  A1_3100.pm
  A1_6100.pm
  A1_6610.pm
  A1_7250.pm
  e50_RM-170.pm
  E50_RM-171.pm
  E50-1_RM170.pm
  e60-rm-49.pm
  e61-rm-89.pm
  E-62 RM-88 PM.pm
  E62_RM-88.pm
  E65_RM-208.pm
  E65_RM-208_2.pm
  e70-rm-10.pm
  E90_RA-6.pm
  n36big.pm
  N70_rm-84.pm
  N70_RM-84_2.pm
  N71-1_RM-67.pm
  n71-rm-67.pm
  N72_RM-180.pm
  n72-rm-180.pm
  N73_RM-133.pm
  n73-rm-133.pm
  N76_RM-135.pm
  n7650.pm
  n80-rm-92.pm
  N90_RM-42.pm
  n91_rm-43.pm
  N91_RM-43_2.pm
  N91-5_RM-158.pm
  N93_RM-55.pm
  N95_RM-159.pm
  N95_RM-159_2.pm
  N-Gage QD.pm
  N-GAGE.pm
  N-GAGE_Nem-4_Main.pm
  spacial6200.pm
  1100.pm
  1200.pm
  1208 Rh-105_.pm
  1650.pm
  2310-3.21ok.pm
  2630.pm
  2630.rar
  2760_Rm-258_Good_Without208_..
  3220_Full_PM.pm
  3500c full pm.pm
  3500cb.pm
  5200 full.pm
  5300full without 308.pm
  5310 full.pm
  5500_RM-86mt-full.pm
  6085.txt
  6086_full_without308.pm
  6110n.pm
  6120c full pm.pm
  6120C_BB5Erase_rapido.bin
  6125_RM-178 4.20 no 308.pm
  6126-6133b_RM-126 308 REMOVE..
  6131 5.50.pm
  6151.pm
  6267_RM-210 Full-308 REMOVED..
  6270_RM-56 Full-308 REMOVED.pm
  6280_rm-78 no 308.pm
  6288 full v6.10.pm
  6300 full .pm
  6300_RM-217 Full-308 REMOVED..
  6301_full_without308.pm
  6500c_RM-265_Free_308.pm
  6500s_RM-240_no 308.pm
  6555_RM-271 Full-308 REMOVED..
  6630 full tested.pm
  6680_RM-36 Full 308 REMOVED.pm
  6681_RM-57_no 308.pm
  7373fullOK[1].pm
  7390_RM-140 Full-308 REMOVED..
  7500 RM-249 Full.pm
  7610_rh-51_mt.pm
  8600_RM-164 Full-308 REMOVED..
  BB5Erase_5700_rapido.bin.bin
  E50_RM170_OK.pm
  E50-2_RM-171_v6.27.1.0 Full-..
  E51 full pm.pm
  E60_RM-49 Full-308 REMOVED.pm
  E61_RM-89 Full-308 REMOVED.pm
  e61i full pm.pm
  e62 full pm.pm
  e65.pm
  E70_RM-10 Full-308 REMOVED.pm
  FULL 6234 RM-123 Without 308..
  3110 ok.pm
  3110full ok.pm
  3250 ok.pm
  3250full ok.pm
  5200 full ok.pm
  5200 ok.pm
  5300 ok.pm
  5300full ok.pm
  6125 RM178 ok.pm
  6125_RM178full ok.pm
  6126 ok.pm
  6126ok part 2.pm
  6131RM-115full ok.pm
  6131RM-115ok.pm
  6233rm-145 ok.pm
  6233-rm-145full ok.pm
  6280_rm-78full ok.pm
  6300 ok.pm
  6680 ok part 2.pm
  6680 ok.pm
  6681 ok.pm
  7370 ok .pm
  7370Rm-70full ok.pm
  e61 ok .pm
  E-62 ok .pm
  E-62 RM-88full ok.pm
  n6110RM-122 ok .pm
  n6270 ok .pm
  n6610RM-122full ok .pm
  n70 ok.pm
  n71 ok.pm
  n72 ok .pm
  n72full ok.pm
  n73-rm-133 OK.pm
  n80 ok.pm
  N90 ok.pm
  N91 full ok.pm
  N91 ok.pm
  N95_ RM-159 ok.pm
  RM-1 6630 OK.pm
  RM-170 ok e50 e51 .pm
  RM-170full e50 e51 ok.pm
  RM-208 e65 full ok .pm
  RM-208 E65 OK UB.pm
  RM-208 e65 ok.pm
  RM-209n7373 ok.pm
  RM-84 n70 ok .pm
  N70_RM-84 Full-308REMOVWD.PM
  N-71-full with out 308 filed..
  N72_RM-180 Full-308 REMOVED.pm
  N73_RM-133 Full-308 REMOVEDl..
  N75_RM-128 Full-308 REMOVED..
  N76_full.pm
  N76_RM-135_no 308_mt.pm
  n80.pm
  N81-1_8GB_RM-179 Full-308 RE..
  N81-3_RM-223 Full-308 REMOVE..
  n82 full pm.pm
  N90_RM-42 Full-308 REMOVED.pm
  N91_RM43_Full_Safe_1.pm
  N91_RM43_Full_Safe_2.pm
  n93..full.pm
  N93i_RM-156 Full-308 REMOVED..
  n95.pm
  n95 full pm 8 gb.pm
  6267.pm
  RH-87_OK.pm
  RH-92_OK.pm
  RM-132_OK
  RA-6_E90.pm
  RH-75_1101.pm
  RH-92 version 6.46.pm
  RH-93_1112.pm
  RM 222 6300b.pm
  RM-125_6233.pm
  RM-174_5200_Ok.pm
  RM-230_5700.pm
  RM-237_3110c.pm
  RM-242_5610d_v4.81.pm
  RM-291_2626.pm
  RM-70_7370.pm
  RM-72_6233i.pm
  Download
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  File Pm Sửa lổi SX4 1&309.
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  A.MobileTuệNguyễn thích bài này.
 2. moscongnghe
  Offline

  moscongnghe Thành viên chưa chính thức

  Tham gia ngày:
  26/3/20
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hcm
  Điện thoại:
  01111111111
  link die rồi có link dự phòng cho em xin với Anh
   
 3. Valodia
  Offline

  Valodia Thành viên chưa chính thức

  Tham gia ngày:
  25/5/20
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Sao Mộc
  Điện thoại:
  0912345678
  Bác nào còn giữ file full PM của Nokia 1101 RH-75 cho em xin nhé. Em cảm ơn nhiều.
   
  Tuan_168 thích bài này.
 4. Tuan_168
  Offline

  Tuan_168 Thành viên tích cực

  Tham gia ngày:
  13/8/15
  Bài viết:
  421
  Đã được thích:
  193
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Down file này về đi bác: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Valodia thích bài này.

Chia sẻ trang này

Google+