↑ ↓

ROM Việt hóa Samsung G3819 Tiếng Việt ok 4.1.2

Rom dạng tar.md5 flash qua odin

 1. TuệNguyễn
  Galaxy Win Pro SM-G3819 máy thị trường China mặc định không có Tiếng Việt
  Edit Tiếng Việt ok, hard reset không mất Tiếng Việt
  Rom được build trên nền stock G3819ZTUANA2 mượt mà ổn định ít haopin

  Untitled. Screenshot_2015-03-26-21-10-17. Screenshot_2015-03-26-21-10-25. Screenshot_2015-03-27-11-56-47. Screenshot_2015-03-27-12-04-07. Screenshot_2015-03-26-21-08-49.

Cập nhật gần đây

 1. Fix link

Các lời bình phẩm gần đây

 1. Hữu Phong
  Hữu Phong
  5/5,
  Phiên bản: 2015-03-29
  Cám ơn bác !!!
Google+