↑ ↓

T-Series

Hàng đầu (Top)

 1. ROM hiếm ROM full Samsung T561Y (tiếng Việt) (Samsung Galaxy Tab E 9.6 SM-T561Y) (4 files)
  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho máy tính bảng Samsung Galaxy Tab E 9.6 SM-T561Y - by KimLong
  Cập nhật: 28/10/15
 2. ROM hiếm ROM STOCK SAMSUNG GALAXY TAB A SM-T355Y (ANDROID 5.0.2)
  ROM STOCK SAMSUNG GALAXY TAB A SM-T355Y (ANDROID 5.0.2) - by hamanhquan
  Cập nhật: 10/12/20
 3. ROM hiếm ROM full Samsung T355Y (tiếng Việt) (T355YDOS1BQA2) (Samsung Galaxy Tab A SM-T355Y)
  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A SM-T355Y - by KimLong
  Cập nhật: 20/9/17
 4. ROM hiếm ROM full Samsung T705 (4 files) (tiếng Việt) (Miễn phí)
  Đây là phiên bản ROM full cho máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T705 - by KimLong
  Cập nhật: 7/1/17
 5. ROM hiếm Samsung SM-T719Y combination file + full file
  Combination file + full file for Samsung SM-T719Y - by CBNF
  Cập nhật: 24/8/16
 1. hamanhquan
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM STOCK SAMSUNG GALAXY TAB A SM-T355Y (ANDROID 5.0.2) 5.0.2

  ROM STOCK SAMSUNG GALAXY TAB A SM-T355Y (ANDROID 5.0.2)
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  331
  Cập nhật:
  10/12/20
 2. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung T355Y (tiếng Việt) (T355YDOS1BQA2) (Samsung Galaxy Tab A SM-T355Y) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A SM-T355Y
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  71
  Số lượt xem:
  3,236
  Cập nhật:
  20/9/17
 3. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung T705 (4 files) (tiếng Việt) (Miễn phí) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM full cho máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T705
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  226
  Số lượt xem:
  6,772
  Cập nhật:
  7/1/17
 4. CBNF
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-T719Y combination file + full file 2016-08-24

  Combination file + full file for Samsung SM-T719Y
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  809
  Cập nhật:
  24/8/16
 5. CBNF
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-T819Y combination file + full file 2016-06-15

  Combination file + full file for Samsung SM-T819Y
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  1,374
  Cập nhật:
  15/6/16
 6. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung T815 (Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T815) (4 files) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T815
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  5
  Số lượt xem:
  1,337
  Cập nhật:
  6/6/16
 7. CBNF
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-T585 combination file 2016-06-04

  Combination file for Samsung SM-T585
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  928
  Cập nhật:
  4/6/16
 8. CBNF
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-T520X combination file 2016-06-04

  Combination file for Samsung SM-T520X
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  630
  Cập nhật:
  4/6/16
 9. CBNF
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-T231 combination file 2016-06-04

  Combination file for Samsung SM-T231
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  737
  Cập nhật:
  4/6/16
 10. CBNF
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-T110 combination file 2016-06-04

  Combination file for Samsung SM-T110
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  606
  Cập nhật:
  4/6/16
 11. CBNF
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-T285 combination file + full file 2016-05-19

  Combination file + full file for Samsung SM-T285
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  5
  Số lượt xem:
  1,468
  Cập nhật:
  19/5/16
 12. CBNF
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-T815Y combination file + full file 2016-05-01

  Combination file + full file for Samsung SM-T815Y
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  580
  Cập nhật:
  1/5/16
 13. CBNF
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-T715Y combination file + full file 2016-05-01

  Combination file + full file for Samsung SM-T715Y
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  8
  Số lượt xem:
  713
  Cập nhật:
  1/5/16
 14. CBNF
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-T705 combination file + full file 2016-05-01

  Combination file + full file for Samsung SM-T705
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  681
  Cập nhật:
  1/5/16
 15. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung T285M (Samsung Galaxy Tab E 7.0 2016 SM-T285M) Android 5.1.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại Samsung Galaxy Tab E 7.0 2016 SM-T285M
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  847
  Cập nhật:
  28/4/16
 16. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung T375S (Samsung Galaxy Tab E 8.0 SM-T375S) Android 5.1.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại Samsung Galaxy Tab E 8.0 SM-T375S
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  7
  Số lượt xem:
  977
  Cập nhật:
  28/4/16
 17. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung T375L (Samsung Galaxy Tab E 8.0 SM-T375L) Android 5.1.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại Samsung Galaxy Tab E 8.0 SM-T375L
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  9
  Số lượt xem:
  913
  Cập nhật:
  28/4/16
 18. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung T377V (Samsung Galaxy Tab E 8.0 SM-T377V) Android 5.1.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại Samsung Galaxy Tab E 8.0 SM-T377V
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  4
  Số lượt xem:
  732
  Cập nhật:
  27/4/16
 19. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung T3777 (Samsung Galaxy Tab E 8.0 SM-T3777) Android 5.1.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick cho máy tính bảng Samsung Galaxy Tab E 8.0 SM-T3777
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  9
  Số lượt xem:
  1,532
  Cập nhật:
  27/4/16
 20. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung T337T (Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T337T) (4 files) Android 5.1.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T337T
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  14
  Số lượt xem:
  1,629
  Cập nhật:
  26/4/16
Google+