↑ ↓

N-Series

Hàng đầu (Top)

 1. ROM hiếm ROM full Samsung N910L (4 files)
  Đây là phiên bản ROM 4 files cho điện thoại Samsung Galaxy Note 4 SM-N910L - by KimLong
  Cập nhật: 18/4/15
 2. ROM hiếm ROM full Samsung N920K (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920K) (4 files)
  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920K - by KimLong
  Cập nhật: 10/8/16
 3. ROM hiếm ROM full Samsung N920T (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920T) (4 files)
  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920T - by KimLong
  Cập nhật: 7/6/16
 4. ROM hiếm ROM full Samsung N920V (N920VVRS3CRG1) (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920V)
  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920V - by KimLong
  Cập nhật: 17/8/18
 5. ROM hiếm ROM full Samsung N7102 (Samsung Galaxy Note 2 Duos GT-N7102)
  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy Note 2 Duos GT-N7102 - by KimLong
  Cập nhật: 13/4/18
 1. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N920V (N920VVRS3CRG1) (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920V) Android 7.0

  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920V
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  8
  Số lượt xem:
  1,516
  Cập nhật:
  17/8/18
 2. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N7102 (Samsung Galaxy Note 2 Duos GT-N7102) Update 01

  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy Note 2 Duos GT-N7102
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  23
  Số lượt xem:
  2,080
  Cập nhật:
  13/4/18
 3. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N750K (N750KKTC1CPK3) Android 5.1.1

  Đây là phiên bản ROM 4 files cho Samsung Galaxy Note 3 Neo SM-N750K
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  30
  Số lượt xem:
  1,332
  Cập nhật:
  16/9/17
 4. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm [Free] : ROM full Samsung N9009 (N9009KES2GQB1) (Samsung GALAXY Note 3 SM-N9009) (4 files) Update 01

  Đây là phiên bản ROM 4 files cho điện thoại Samsung GALAXY Note 3 SM-N9009
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  52
  Số lượt xem:
  2,184
  Cập nhật:
  4/9/17
 5. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N900 (tiếng Việt) (Samsung Galaxy Note 3 SM-N900) 4 files Update 01

  Đây là phiên bản ROM 4 files cho điện thoại Samsung Galaxy Note 3 SM-N900
  3/5, 1 đánh giá
  Số lượt download:
  262
  Số lượt xem:
  6,430
  Cập nhật:
  17/7/17
 6. phuthinh90
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  268
  Cập nhật:
  5/7/17
 7. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N915A (N915AUCS2DQD1) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy Note Edge SM-N915A
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  1,892
  Cập nhật:
  26/5/17
 8. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N920R4 (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920R4) (4 files) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920R4
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  70
  Số lượt xem:
  3,223
  Cập nhật:
  23/4/17
 9. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N910T (Samsung Galaxy Note 4 SM-N910T) (4 files) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho điện thoại Samsung Galaxy Note 4 SM-N910T
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  162
  Số lượt xem:
  4,537
  Cập nhật:
  18/3/17
 10. TuệNguyễn
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  403
  Cập nhật:
  26/11/16
 11. CBNF
  223 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-N930X combination file 6.0.1

  Combination file for Samsung SM-N930X
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  529
  Cập nhật:
  10/9/16
 12. CBNF
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-N930FD combination file 6.0.1

  Combination file for Samsung SM-N930FD
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  507
  Cập nhật:
  10/9/16
 13. asc2005
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  530
  Cập nhật:
  29/8/16
 14. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N920K (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920K) (4 files) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920K
  5/5, 1 đánh giá
  Số lượt download:
  83
  Số lượt xem:
  3,922
  Cập nhật:
  10/8/16
 15. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N9109W (Samsung Galaxy Note 4 SM-N9109W) Android 5.1.1

  Đây là phiên bản ROM 4 files cho điện thoại Samsung Galaxy Note 4 SM-N9109W
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  5
  Số lượt xem:
  1,474
  Cập nhật:
  10/8/16
 16. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N9200 (Samsung Galaxy Note 5 SM-N9200) (4 files) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N9200
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  62
  Số lượt xem:
  2,960
  Cập nhật:
  26/7/16
 17. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N920i (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920i) (4 files) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920i
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  27
  Số lượt xem:
  2,064
  Cập nhật:
  13/7/16
 18. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N920P (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920P) (4 files) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920P
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  78
  Số lượt xem:
  4,939
  Cập nhật:
  9/6/16
 19. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung N920T (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920T) (4 files) Android 6.0.1

  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920T
  5/5, 1 đánh giá
  Số lượt download:
  43
  Số lượt xem:
  1,804
  Cập nhật:
  7/6/16
 20. CBNF
  223 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Samsung SM-N910X combination file 2016-05-30

  Combination file for Samsung SM-N910X
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  421
  Cập nhật:
  30/5/16
Загрузка...
Google+