↑ ↓

Các models điện thoại Trung Quốc khác

Hàng đầu (Top)

 1. ROM hiếm ROM K-FONE OLA MT6572
  K-FONE OLA MTK6572 - by trunghaudt2017
  Cập nhật: 10/5/16
 2. ROM hiếm ROM LeTV Le Max X900 (chipset Qualcomm)
  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại LeTV Le Max X900 - by noname
  Cập nhật: 2/6/16
 3. ROM hiếm rom tiếng việt ramos mos1
  rom đầy đủ tv, ch play - by starl0vegirl9x
  Cập nhật: 15/6/19
 4. ROM hiếm fpt life 4 plus ( LCD )
  life 4 plus (new lcd) - by ndhndthe3
  Cập nhật: 31/10/18
 5. ROM hiếm Mate 9 MT6572 Android 4.4.2 ALPS.KK1.MP7.V1
  MT6572__Android__Mate9__Android__4.4.2__ALPS.KK1.MP7.V1 - by mobile_play
  Cập nhật: 12/8/18
 1. starl0vegirl9x
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  706
  Cập nhật:
  15/6/19
 2. ndhndthe3
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  736
  Cập nhật:
  31/10/18
 3. mobile_play
  80,000 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Mate 9 MT6572 Android 4.4.2 ALPS.KK1.MP7.V1 2018-08-12

  MT6572__Android__Mate9__Android__4.4.2__ALPS.KK1.MP7.V1
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  557
  Cập nhật:
  12/8/18
 4. quoctuan889
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  830
  Cập nhật:
  27/1/18
 5. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  591
  Cập nhật:
  22/11/17
 6. noname
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Kashi A7 MT6735 (hỗ trợ xóa tài khoản Google) 2017-07-20

  Rom cứu máy, xóa tài khoản google,.... Kashi A7
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  1,238
  Cập nhật:
  20/7/17
 7. noname
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Kashi inni 6S MT6735 (hỗ trợ xóa tài khoản Google) 2017-07-20

  Rom cứu máy, xóa tài khoản google,.... Kashi inni 6S
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  1,535
  Cập nhật:
  20/7/17
 8. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  1,464
  Cập nhật:
  26/5/17
 9. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  1,337
  Cập nhật:
  17/4/17
 10. longmobile
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  868
  Cập nhật:
  16/1/17
 11. huynhloi2006dn
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  1,081
  Cập nhật:
  25/11/16
 12. huynhloi2006dn
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  1,177
  Cập nhật:
  3/10/16
 13. gsm_78
  50 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm File fix frp mobell nova f7 2016-09-24

  fix frp-treo logo-fix virut
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  711
  Cập nhật:
  24/9/16
 14. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  641
  Cập nhật:
  22/8/16
 15. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  653
  Cập nhật:
  18/8/16
 16. viettinh
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  1,022
  Cập nhật:
  17/6/16
 17. noname
  80 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM LeTV LeEco Le 2 X620 (chipset Qualcomm) Android 6.0

  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại LeTV LeEco Le 2 X620
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  3,890
  Cập nhật:
  14/6/16
 18. viettinh
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  749
  Cập nhật:
  13/6/16
 19. viettinh
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  868
  Cập nhật:
  12/6/16
 20. eokeypro
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  7
  Số lượt xem:
  663
  Cập nhật:
  7/6/16
Google+