Sản phẩm của TuệNguyễn

 1. TuệNguyễn
  50 VM Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Samsung G3819 Tiếng Việt ok 4.1.2

  Rom dạng tar.md5 flash qua odin
  5/5, 1 đánh giá
  Số lượt download:
  11
  Số lượt xem:
  1,361
  Cập nhật:
  16/3/17
 2. TuệNguyễn
  150 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Full file Samsung N920T 6.0.1 Tiếng Việt 6.0.1

  Full file Samsung N920T 6.0.1 Tiếng Việt
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  330
  Cập nhật:
  26/11/16
 3. TuệNguyễn
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa Samsung S6 G920R4 6.0.1 Tiếng Việt 6.0.1

  Samsung S6 G920R4 6.0.1 Tiếng Việt ok
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  326
  Cập nhật:
  18/7/16
 4. TuệNguyễn
  50 VM+ Mua (Buy)

  ROM Việt hóa SM-N9200 MT6582 Tiếng Việt 5.1.1

  SM-N9200 MTK6582 Tiếng Việt
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  443
  Cập nhật:
  16/2/16
 5. TuệNguyễn
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  588
  Cập nhật:
  31/8/15
 6. TuệNguyễn
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  887
  Cập nhật:
  28/7/15
 7. TuệNguyễn
  50 VM Mua (Buy)

  Samsung G3508J Tiếng Việt Add CHplay ok 4.3

  Rom Việt hóa add CHplay xóa hết app china
  1/5, 1 đánh giá
  Số lượt download:
  11
  Số lượt xem:
  830
  Cập nhật:
  20/3/15
Загрузка...
Google+