SHOP ROM/GIẢI PHÁP

Hàng đầu (Top)

 1. ROM Việt hóa Samsung G3819 Tiếng Việt ok
  Rom dạng tar.md5 flash qua odin - by TuệNguyễn
  Cập nhật: 16/3/17
 2. ROM hiếm ROM OPPO A59s MT6750 (nạp qua tool)
  Đây là ROM gốc cho điện thoại OPPO A59s - by KimLong
  Cập nhật: 6/12/16
 3. ROM hiếm ROM full Samsung N920K (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920K) (4 files)
  Đây là phiên bản ROM unbrick/cứu boot cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920K - by KimLong
  Cập nhật: 10/8/16
 4. ROM hiếm ROM OPPO A37m MT6750 (ROM gốc)
  Đây là ROM gốc cho điện thoại OPPO A37m - by KimLong
  Cập nhật: 30/6/16
 5. ROM hiếm ROM full Samsung N920T (Samsung Galaxy Note 5 SM-N920T) (4 files)
  Đây là phiên bản ROM unbrick cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5 SM-N920T - by KimLong
  Cập nhật: 7/6/16
 1. starl0vegirl9x
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  51
  Cập nhật:
  15/6/19
 2. tienchung1988
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  28
  Cập nhật:
  10/5/19
 3. tienchung1988
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  29
  Cập nhật:
  4/5/19
 4. tienchung1988
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  22
  Cập nhật:
  4/5/19
 5. tienchung1988
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  4
  Số lượt xem:
  37
  Cập nhật:
  3/5/19
 6. tienchung1988
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  28
  Cập nhật:
  2/5/19
 7. tienchung1988
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  35
  Cập nhật:
  2/5/19
 8. tienchung1988
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  4
  Số lượt xem:
  44
  Cập nhật:
  30/4/19
 9. tienchung1988
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  148
  Cập nhật:
  28/4/19
 10. tienchung1988
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  31
  Cập nhật:
  27/4/19
 11. anphumobile
  100 VM Mua (Buy)

  ROM Việt hóa ROM TIẾNG VIỆT Y55A CHPLAY OK 2019-04-01

  VIVO Y55A NẠP TIẾNG VIỆT CHPLAY DONE
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  190
  Cập nhật:
  1/4/19
 12. anphumobile
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  381
  Cập nhật:
  20/1/19
 13. anphumobile
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  186
  Cập nhật:
  12/12/18
 14. anphumobile
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  176
  Cập nhật:
  10/11/18
 15. ndhndthe3
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  119
  Cập nhật:
  31/10/18
 16. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  234
  Cập nhật:
  29/10/18
 17. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  509
  Cập nhật:
  30/9/18
 18. action05
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  195
  Cập nhật:
  23/9/18
 19. KimLong
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  456
  Cập nhật:
  22/8/18
 20. KimLong
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  206
  Cập nhật:
  22/8/18
Загрузка...
Google+