Bấm vào vị trí ảnh mà bạn muốn tag -> nhập tên bạn bè (tên đăng nhập) -> bấm nút "Lưu". Hoàn tất việc tag

Trong album này

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Chia sẻ trang này

Загрузка...
Google+