↑ ↓

DATA CARD

 1.  

  USB MODEM

  Thông tin về các thiết bị kết nối internet di động (mobile internet) thông qua cổng USB của desktop, laptop.
  Đề tài thảo luận:
  28
  Bài viết:
  59
  RSS
 2.  

  PCMCIA

  Thông tin về các thiết bị kết nối internet di động (mobile internet) thông qua khe PCMCIA của laptop.
  RSS
 3.  

  EXPRESSCARD

  Thông tin về các thiết bị kết nối internet di động (mobile internet) thông qua khe expresscard của laptop.
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  3
  RSS
Google+