↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,051
  Đã được thích:
  1,769
  [​IMG]
  Koobee A660 Stock Rom
  Model: Koobee A660
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 201 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Koobee A790T Stock Rom
  Model: Koobee A790T
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 451 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Koobee Halo H1 Stock Rom
  Model: Koobee Halo H1
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 877 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Koobee i50 Stock Rom
  Model: Koobee i50
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 188 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Koobee i90 Stock Rom
  Model: Koobee i90
  Country: All
  Android Version: 4.1.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 321 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Koobee i96T Stock Rom
  Model:
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 433 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Koobee MAX X7T Stock Rom
  Model: Koobee MAX X7T
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  How to Flash: Copy the firmware (.zip) to phone SD memory then flash it through the recovery.
  Download Size: 515 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Koobee Muse M1 Stock Rom
  Model: Koobee Muse M1
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 762 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Koobee S306 Stock Rom
  Model: Koobee S306
  Country: All
  Android Version: 2.3.6
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 169 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Koobee T500S Stock Rom
  Model: Koobee T500S
  Country: All
  Android Version: 4.1.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 324 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Koobee T550 Stock Rom
  Model: Koobee T550
  Country: All
  Android Version: 2.3.5
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 172 MB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Загрузка...
Google+