↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,051
  Đã được thích:
  1,769
  [​IMG]

  M-Tech A1 Stock Rom
  Model: M-Tech A1
  Country: All
  Android Version: 2.3.5
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 134 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M-Tech A2 Stock Rom
  Model: M-Tech A2
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 110 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M-Tech A3 Stock Rom
  Model: M-Tech A3
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 114 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M-Tech A4 Stock Rom
  Model: M-Tech A4
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 113 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M-Tech A6 Stock Rom
  Model: M-Tech A6
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 989 MB (2 files)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M-Tech A8 Stock Rom
  Model: M-Tech A8
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 202 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M-Tech Dezire Stock Rom
  Model: M-Tech Dezire
  Country: All
  Android Version: 2.3.5
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 136 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M-Tech Dezire Pro Stock Rom
  Model: M-Tech Dezire Pro
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 132 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M-Tech Fusion Stock Rom
  Model: M-Tech Fusion
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 474 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M-Tech Opal 2G Stock Rom
  Model: M-Tech Opal 2G
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 196 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M-Tech Opal 3G Stock Rom
  Model: M-Tech Opal 3G
  Country: All
  Android Version: 4.1
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 630 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M-Tech Opal Pro Stock Rom
  Model: M-Tech Opal Pro
  Country: All
  Android Version: 4.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 227 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M-Tech Opal Smart Stock Rom
  Model: M-Tech Opal Smart
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 331 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M-Tech Plasma Stock Rom
  Model: M-Tech Plasma
  Country: All
  Android Version: 4.0
  Hướng dẫn nạp ROM: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Download Size: 137 MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Chia sẻ trang này

Загрузка...
Google+