↑ ↓
 1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,051
  Đã được thích:
  1,769
  Official OS-001.

  BlackBerry Pearl 8100
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Pearl 8110
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Pearl Flip 8220
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Pearl Flip 8230
  OS Firmware Versions:
  4.6.1.309
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Curve 8300
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Curve 8310
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Curve 8330
  OS Firmware Versions:
  AMEA 5.0.0.230
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Curve 8520
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Curve 8530
  OS Firmware Versions:
  5.0.0.654 AMEA ( TelusSprint )
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry 8700
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry 8707v
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry 8800
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Curve 8900
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Bold 9000
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Pearl 3G 9100 - 9105
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Curve 3G 9300
  OS Firmware Versions:
  6.0.0.600
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Curve 9320
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Curve 3G 9330
  OS Firmware Versions:
  6.0.0.524
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Curve 9360
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Curve 9350 - 9370
  OS Firmware Versions:
  7.0.0.187
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Curve 9380
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Storm 9500
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Storm2 9520
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Storm 9530
  OS Firmware Versions:
  5.0.0.1041
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Storm2 9550
  OS Firmware Versions:
  AMEA 5.0.0.1015
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Tour 9630
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Bold 9650
  OS Firmware Versions:
  6.0.0.524
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Style 9670
  OS Firmware Versions:
  6.0.0.522
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Bold 9700
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    - <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Samoa 9720:
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry Bold 9780
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Bold 9790:
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Torch 9800
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Torch 9810
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Torch 9850
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Torch 9860
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Bold Touch 9900
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Bold Touch 9930
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Porsche Design P9981
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Q10 + Q5
  OS Firmwares Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Z10
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BlackBerry Z30
  OS Firmware Versions:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  minhchien.mobile thích bài này.
 2. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,051
  Đã được thích:
  1,769
  Bổ sung thêm link download trực tiếp:
  BlackBerry Curve 9320 - Version 7.1.0.1033
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Bold 9790 - Version 7.1.0.1033
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Bold 9900 - Version 7.1.0.1033
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Torch 9860 - Version 7.1.0.71
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Curve 9360 - Version 7.1.0.714
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Curve 9380 - Version 7.1.0.714
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Bold 9780 - Version 6.0.0.668
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Torch 9800 - Version 6.0.0.668
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Bold 9700 - Version 6.0.0.668
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Pearl 3G 9105 - Version 6.0.0.600
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Curve 8520 - Version 5.0.0.1036
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Storm 9520 - Version 5.0.0.973
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Curve 8900 - Version 5.0.0.592
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Storm 9500 - Version 5.0.0.451
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Curve 9320 - Version 7.1.0.1033
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Bold 9790 - Version 7.1.0.1033
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Bold 9900 - Version 7.1.0.1033
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Torch 9860 - Version 7.1.0.71
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Curve 9360 - Version 7.1.0.714
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Curve 9380 - Version 7.1.0.714
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Bold 9780 - Version 6.0.0.668
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Torch 9800 - Version 6.0.0.668
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Bold 9700 - Version 6.0.0.668
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Pearl 3G 9105 - Version 6.0.0.600
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Curve 8520 - Version 5.0.0.1036
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Storm 9520 - Version 5.0.0.973
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Curve 8900 - Version 5.0.0.592
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  BlackBerry Storm 9500 - Version 5.0.0.451
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  minhchien.mobile thích bài này.

Chia sẻ trang này

Загрузка...
Google+