1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,026
  Đã được thích:
  1,737
  New MEP added for BlackBerry unlock by UB:

  MEP-17568-003
  MEP-52541-002


  So we're supporting again all MEP's as world first. Enjoy your UB. [​IMG]

  MEP-04103-001, MEP-04103-002, MEP-04103-004, MEP-04104-003, MEP-04104-004, MEP-04104-005, MEP-04104-006, MEP-04104-007, MEP-04104-008, MEP-04546-001, MEP-04598-003, MEP-04598-004, MEP-04598-005, MEP-04626-001, MEP-04626-002, MEP-04938-001, MEP-04938-002, MEP-05277-001, MEP-05277-002, MEP-05277-004, MEP-05277-005, MEP-06041-001, MEP-06041-003, MEP-06041-004, MEP-06041-005, MEP-06041-006, MEP-06041-007, MEP-06041-008, MEP-06041-009, MEP-06041-010, MEP-06041-011, MEP-06041-012, MEP-06041-013, MEP-06068-001, MEP-06068-002, MEP-06259-002, MEP-06259-003, MEP-06423-001, MEP-06424-001, MEP-06424-002, MEP-06529-001, MEP-06529-002, MEP-06530-001, MEP-06530-002, MEP-06810-002, MEP-06810-003, MEP-06811-003, MEP-06812-001, MEP-06812-003, MEP-06812-004, MEP-06813-001, MEP-06813-002, MEP-06814-001, MEP-06814-002, MEP-06814-004, MEP-06814-005, MEP-06849-001, MEP-06849-002, MEP-06893-001, MEP-06899-001, MEP-06899-002, MEP-07321-002, MEP-07484-001, MEP-07484-002, MEP-07484-003, MEP-07484-004, MEP-07484-005, MEP-07484-006, MEP-07484-007, MEP-07705-002, MEP-07705-003, MEP-07722-001, MEP-07722-002, MEP-07722-003, MEP-07723-001, MEP-07723-003, MEP-07723-004, MEP-07723-005, MEP-07723-006, MEP-07723-007, MEP-07754-001, MEP-08209-001, MEP-08209-002, MEP-08209-003, MEP-08209-004, MEP-08318-001, MEP-08395-001, MEP-08448-001, MEP-08448-002, MEP-08589-001, MEP-08881-001, MEP-08882-001, MEP-08918-001, MEP-09004-001, MEP-09070-001, MEP-09149-001, MEP-09292-001, MEP-09292-002, MEP-09292-003, MEP-09292-004, MEP-09292-005, MEP-09292-006, MEP-09292-008, MEP-09293-001, MEP-09625-001, MEP-09625-002, MEP-09667-001, MEP-09690-001, MEP-09747-001, MEP-09783-002, MEP-09783-003, MEP-09821-001, MEP-09821-002, MEP-09821-003, MEP-09917-001, MEP-09938-001, MEP-10073-001, MEP-10129-001, MEP-10129-002, MEP-10129-003, MEP-10129-004, MEP-10129-005, MEP-10129-006, MEP-11016-001, MEP-11139-001, MEP-11139-002, MEP-11139-003, MEP-11139-004, MEP-11139-005, MEP-11139-006, MEP-11246-001, MEP-11246-002, MEP-11414-001, MEP-11414-002, MEP-11534-002, MEP-11534-004, MEP-11534-005, MEP-11534-006, MEP-11534-007, MEP-11534-008, MEP-12186-001, MEP-12209-003, MEP-12209-004, MEP-12209-006, MEP-12209-007, MEP-12209-008, MEP-12488-001, MEP-12565-001, MEP-12579-001, MEP-12579-002, MEP-12599-003, MEP-12622-002, MEP-12907-002, MEP-12978-001, MEP-12980-001, MEP-12980-002, MEP-13188-001, MEP-13188-002, MEP-13188-006, MEP-13188-007, MEP-13188-008, MEP-13188-010, MEP-13710-001, MEP-13928-001, MEP-13928-002, MEP-13988-001, MEP-13990-001, MEP-14052-001, MEP-14052-002, MEP-14074-001, MEP-14074-002, MEP-14074-003, MEP-14074-004, MEP-14150-001, MEP-14260-001, MEP-14260-002, MEP-14896-001, MEP-14896-002, MEP-14896-003, MEP-14896-004, MEP-14896-005, MEP-15159-001, MEP-15159-002, MEP-15326-001, MEP-15326-002, MEP-15343-001, MEP-16272-002, MEP-16272-003, MEP-16272-005, MEP-16352-001, MEP-16419-001, MEP-16472-001, MEP-16826-001, MEP-17232-001, MEP-17490-001, MEP-17568-002, MEP-17568-003, MEP-18601-001, MEP-18637-001, MEP-19322-003, MEP-19877-001, MEP-20099-002, MEP-20099-004, MEP-20099-009, MEP-20166-001, MEP-20454-001, MEP-20669-001, MEP-21545-001, MEP-21878-001, MEP-22793-001, MEP-23361-001, MEP-24124-001, MEP-24409-002, MEP-24660-001, MEP-24660-003, MEP-24667-001, MEP-24667-002, MEP-24667-003, MEP-24667-004, MEP-24723-001, MEP-24723-002, MEP-26594-001, MEP-26900-003, MEP-27488-001, MEP-27501-003, MEP-28240-002, MEP-28364-001, MEP-28555-001, MEP-29080-002, MEP-29080-003, MEP-29318-001, MEP-29318-002, MEP-30218-001, MEP-30218-002, MEP-30638-001, MEP-30669-001, MEP-31845-001, MEP-31845-002, MEP-33006-002, MEP-34723-001, MEP-34870-001, MEP-34870-002, MEP-39371-001, MEP-40488-002, MEP-40954-001, MEP-41261-001, MEP-41468-001, MEP-42490-002, MEP-42517-001, MEP-52541-002


   
 2. Đang tải...

  Các chủ đề tương tự - Diễn đàn Ngày
  Cập nhật hd box thông tin cập nhật *** CÁC LOẠI BOX KHÁC *** 30/3/17
  Chia sẻ Sự khác biệt giữa cáp OTG và cáp USB thông thường CHIA SẺ - HỖ TRỢ 17/11/16
  Cập nhật Thông Tin cập nhật eMMC pro FAT-ON Team Products (eMMC Pro) 7/10/16
  Cập nhật Thông tin cập nhật IP-BOX (The SMART Tool) IP-BOX (The SMART Tool) 21/7/16
  Cập nhật Thông tin cập nhật cho XTC2 Clip xtc2cliP 2/5/16

 3. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,026
  Đã được thích:
  1,737
  [​IMG]
  Dear Customers,

  from today (21.05.2012) you can use the following services for free


  • DCT4 RPL
  • DCT4 New UPP IMEI
  • DCT4 Factory unlock without activation
  • DCT4+ / ASIC 11 IMEI change
  • BB5 simlock repair by RPL on all BB5 SL2 phones WITHOUT ACTIVATION
  • BB5 RAPU, RAP3G, RAPIDO Superdongle repair
  • Blackberry unlock

  Best regards: UB Team
   

Chia sẻ trang này

Google+