1. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,026
  Đã được thích:
  1,737
  Piranhabox – Most Ferocious Chinese Phones Service Tool  What's New
  - Added Support

  +
  MTK - 6236 to modify the default boot

  +
  SPD & WT - IMEI Repair Algo upgraded

  +
  SPD & WT - 6530A modify new flash read/write for support

  +
  Mstar & W - change the password search algorithm

  +
  Coolsand & RDA - IMEI Repair upgrade

  +
  Coolsand & RDA - Add new flash models support read and write  Download link 1 Win rar format
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     iff you like piranhabox like in facebook page >> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Br.
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 2. Đang tải...

  Các chủ đề tương tự - Diễn đàn Ngày
  Cập nhật hd box thông tin cập nhật *** CÁC LOẠI BOX KHÁC *** 30/3/17
  Chia sẻ Sự khác biệt giữa cáp OTG và cáp USB thông thường CHIA SẺ - HỖ TRỢ 17/11/16
  Cập nhật Thông Tin cập nhật eMMC pro FAT-ON Team Products (eMMC Pro) 7/10/16
  Cập nhật Thông tin cập nhật IP-BOX (The SMART Tool) IP-BOX (The SMART Tool) 21/7/16
  Cập nhật Thông tin cập nhật cho XTC2 Clip xtc2cliP 2/5/16

 3. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,026
  Đã được thích:
  1,737
  Piranhabox – Most Ferocious Chinese Phones Service Tool☺


  What's New

  Piranha box:1.36

  + Added Support

  + SPD - Android Backup mobile(ADB) for updaters

  + SPD - Android SC8810/6820 added new flash models support

  + SPD - Android added ADB Root

  + MTK - Android ROOT for updater

  + MTK - Fix some bugs

  + Android - Android Tools added samsung android

  + samsung android: Added Reset Pattern Lock - No Need Root/USb Debug/Data loss+ samsung android: Added Reset Phone Lock - No Need Root/USb Debug/Data loss
  + samsung android: Added Reset Pin Lock - No Need Root/USb Debug/Data loss+ samsung android: Added Reset Gmail Lock - No Need Root/USb Debug/Data loss+ samsung android: Added download

  report here
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  if you like piranhabox like on facebook page >> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     Br.
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Piranhabox Team☺
  [​IMG]

   
 4. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,026
  Đã được thích:
  1,737
  Piranhabox – Most Ferocious Chinese Phones Service Tool☺


  What's New
  Piranha box: V1.38

  + Android - Android Tools
  samsung android: Fix unlock part series Bugs

  + MTK - Android series of mobile phones to Improved read/write flash

  + MTK - MT6572 Modified Nand flash support

  + MTK - MT6582 Added read/write flash support

  + MTK - ADB ROOT For Android Mobile Phones Improved

  + SPD - Android SC8810/6820 added some flash models support
  Download Here
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  if you like piranhabox like on facebook page >> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Br.
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Piranhabox Team☺
  [​IMG]

   
 5. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,026
  Đã được thích:
  1,737
  Piranhabox – Most Ferocious Chinese Phones Service Tool☺


  What's New
  Piranha box: V1.39

  SPD - SC8825/6825 Android Write Flash Support Orginal *.PAC Format

  MTK - Android Imei Repaired Improved New Algo

  MTK - MTK Smartphones Add New Flash IDS

  MTK - MT6572 Added Support Read/Write Add Few Flash ID

  MTK - Onekey Root Algo Changed *.SU Root

  Fixed Few Bugs
  * after Format Imei Repair Software Crash Fixed
  May be some windows having issue

  Download Here
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  if you like piranhabox like on facebook page >> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Br.
  Piranhabox Team☺
  [​IMG]

   
 6. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,026
  Đã được thích:
  1,737
  anhabox – Most Ferocious Chinese Phones Service Tool ☺ What's New
  Piranha box: V1.40
  + MTK - Nokia MTK CPU Support Added

  + SPD - 6531A Formating Improved

  + SPD - SC6820/8810 Added Write Flash *.bin Format
  * Note Always Select Boot 6820/8810
  + SPD - SC6820/8810 Format Improved

  + SPD - SC8810/6820 ROOTING New algo Added

  + SPD - SC8810/6820 NV Items fixed Broken While Reading flash

  + SPD - SC6610/6620 Format/Facotry Reset New algo added

  + MTK - MT6573/75 Read Flash Stable Improved

  + MTK - MT6573/75 Write Flash Improved

  + MTK - MTK Onekey added New FlashIDs

  + Some Minor bug fixed
  if you like piranhabox like on facebook page >> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Br.
  Piranhabox Team☺[​IMG]

   
 7. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,026
  Đã được thích:
  1,737
  Piranhabox – Most Ferocious Chinese Phones Service Tool ☺ What's New
  Piranha box: V1.42
  +Android Pattern lock Code

  + MTK - Update algo Imei Repair

  + MTK - Android Imei Repair * Clean boot logo & Restore Factory Settings. Imei Will No Loss
  *Note Always Select Boot 6820/8810+ SPD - SC8810/6820 Added New Flash Support

  + SPD - Added New algo 6530 Format

  + MTK - 625X Write Minor Bugs Fixed
  Download Here <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  if you like piranhabox like on facebook page >> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Br.<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Piranhabox Team☺[​IMG]

   
 8. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,026
  Đã được thích:
  1,737
  Piranhabox – Most Ferocious Chinese Phones Service Tool
  What's New
  Piranha box: V1.43
  * Android - Fix Android ROOT Bug

  * SPD - Fix Read/Write Uboot Flash Bug
  *SPD - Update 6531 Booting and format
  * SPD - Fix Repair IMEI Bug

  * Android - Android ROOT Update will support more mobile phones
  Download Click Support Access to Your Piranhabox Software

  if you like piranhabox like on facebook page >> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Br.
  Piranhabox Team☺
  [​IMG]

   
 9. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,026
  Đã được thích:
  1,737
  Piranhabox – Most Ferocious Chinese Phones Service Tool ☺ What's New
  Piranha box: V1.44
  * Android - Fix Android ROOT Bug
  SPD SC8810/6820 safe Format optimized new flashes

  * SPD SC8810/6820 Added new Flashes For Read/ Write Flash
  *Read/write Nvram(For Android based MTK Smart Phones)
  * Read/write Nvram(For Android based SPD Smart Phones)

  * Android ROOT Update can support more models mobile phones * Samsung Android tool updated

  * Added samsung(MTP) to read the information, restore factory settings

  * Added samsung(MTP) clear the password

  * Chinese Android Phones MTk, SPD, All winners tab
  ---added Fastboot Mode, can clear user area and buffer zone

  * Android - Added APK Setup(Installation)
  Download here
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    if you like piranhabox like on facebook page >> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Br.
  Piranhabox Team☺[​IMG]

   
 10. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,026
  Đã được thích:
  1,737
  Piranhabox – Most Ferocious Chinese Phones Service Tool ☺
  What's New

  Piranha box: V1.45

  * MTK - Added New CPU MT6592 Support

  * SPD - Added New CPU SC6500 Support

  * SPD - Fix 6530 format
  * Android - Android ROOT Update (Added Some phones support)

  * Android ROOT Update can support more models mobile phones
  * Samsung Android tool updated

  * MTK - Android Format Update

  * MTK - Android added to write the original data support(For:USB Cable)

  * Android - Android Unlocks Update

  * Android - Android Added Google lock delete

  Download here

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  if you like piranhabox like on facebook page >> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Br,
  Piranhabox Team☺
  [​IMG]

   
 11. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,026
  Đã được thích:
  1,737
  Piranhabox – Most Ferocious Chinese Phones Service Tool ☺ What's New
  Piranha box: V1.46
  * .Android - Updater Read Pattern Code

  * .Android - Added Clear Face Lock and Clear Sound

  * .Android - Updater Unlock

  * .MTK - Updater password analysis (MTK flash file/data)

  * .MTK - Updater writing flash for 8th Boot

  * .MTK - Nand flash read/write updater

  * .MTK - Updater format

  * .MTK - Added MT6575/6577 read/write flash support

  * .MTK - Added MT6589 read/write flash support

  * .MTK - Added MT6592 read/write flash support

  * .SPD - Added new flash support for SC8810/6820

  * .SPD - Added new flash support for 6531

  Download here
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Br: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Piranhabox Team☺[​IMG]

   
 12. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,026
  Đã được thích:
  1,737
  Piranhabox–Most Ferocious Chinese Phones Service Tool☺What's New

  Piranha box: V1.47*.MTK - Added MT6575/6577 write flash Algo improved

  *.MTK - Added MT6589 Add New Emmc flash support

  *.MTK - Added MT6592 Add New Emmc flash support

  *.SPD - Added new flashs ID support for SC8810/6820

  *.SPD - Added new Algo for format SC6531

  *.MTK - Boot 8 Update For Stable commnicating the phones

  *.Android - android tool module modified

  *.Android - Remove gmail account . Support Non Chinese based phones

  *.Complete exe modified

  *.Minor bugs fixed
  Download here
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  if you like piranhabox like on facebook page >><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Br:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Piranhabox Team☺
  [​IMG]

   
 13. noname
  Offline

  noname V.I.P

  Tham gia ngày:
  20/5/11
  Bài viết:
  7,026
  Đã được thích:
  1,737
  Piranhabox – Most Ferocious Chinese Phones Service Tool ☺
  What's New

  Piranha box: V1.48
  * .SPD SC6820/8810 Boot Updated

  * .SPD SC6820/8810 Added New Flashs

  * .MTK MT6589 Added new Flashs For EMMC Phones

  * .MTK MT6577 Added new Flashs For EMMC Phones

  * .MTK MT6592 Added new Flashs For EMMC Phones

  * .MTK Root With Clear code * patten

  * .MTK Rooting Improved

  * .Added new Algo reset Gmail account

  * .Improved ROOT ADB More stable
  Download here<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  [​IMG]


  if you like piranhabox like on facebook page >> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Br: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Piranhabox Team☺
  [​IMG]

   

Chia sẻ trang này

Google+