1. SPEC
  Offline

  SPEC Thành viên gắn bó lâu dài

  Tham gia ngày:
  24/1/12
  Bài viết:
  4,892
  Đã được thích:
  1,233
  Giới tính:
  Nam
  1.1 (1G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1.1.1 (1G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1.1.2 (1G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1.1.3 (1G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1.1.4 (1G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1.1.5 (1G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  2.0.0 (1G): iPod1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw (Only can purchase through iTunes)
  2.0.1 (1G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.2.0 (1G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.2.0 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.2.1 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  3.1.2 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.1.3 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.0.0 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.0.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.0.2 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.0.2 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.1.0 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.1.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.1.0 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.2.1 (2G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.1 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.1 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.0 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.1 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.1 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.2 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.2 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.3 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.3 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.4 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.4 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  4.3.5 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3.5 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  5.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  5.0.1 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0.1 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  5.1.0 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.0 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  5.1.1 (3G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.1.1 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.0.0 (4G):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.0 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.0.1 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.0.1 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.0 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.0 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.2 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.2 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.3 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.1.3 (5G):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.5 (4G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  6.1.6 (4G):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.0 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.2 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.3 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.4 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.0.6 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.1.0 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.1.1 (5G):<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  7.1.2 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ------------------------------------------------------------
  8.0 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ----------------------------------------------------------
  8.0.1 (5G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 2. Đang tải...

  Các chủ đề tương tự - Diễn đàn Ngày
  Thông tin iOS 11.0 Download Final IPSW Links iOS (ROM/Firmware) 20/9/17
  Thông tin Links download iOS 10.3.1 iOS (ROM/Firmware) 4/4/17
  Links download ROM LG G4 (.kdz) ROM/Firmware 30/8/15
  Links download iOS 8.3 iOS (ROM/Firmware) 9/4/15
  Links download iOS 8.2 cho iPod iOS (ROM/Firmware) 10/3/15

Chia sẻ trang này

Google+