unbrick

 1. tran hoi
  #SONYD2502 SONY D2502 UNBRICK, REPAIR BOOT DONE [IMG]
  Chủ đề bởi: tran hoi, 15/5/16, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: ROM/Firmware
 2. noname
 3. noname
 4. lkmobile
 5. SPEC
 6. SPEC
 7. SPEC
 8. SPEC
 9. SPEC
 10. SPEC
Google+