↑ ↓

ROM Việt hóa Rom vivo x5l tiếng Việt + chplay by tool 4.4.2

vivo x5l tiếng việt +chplay by tool

  1. Nhất Gia Telecom
    #VivoX5L
    vivo x5l tiếng việt +chplay by tool
    chạy qua flashtool mtk hoặc box phần mềm .
    f27381fb44bcaae2f3ad.
Загрузка...
Google+