ROM hiếm ROM OPPO A30 (ROM gốc) (chipset Qualcomm) Android 5.1

Đây là ROM gốc nạp qua tool cho điện thoại OPPO A30

 1. KimLong
  OPPO A30.
  Đây là ROM gốc cho điện thoai OPPO A30, chipset Qualcomm
  Phiên bản Android: 5.1.

  Hướng dẫn nạp ROM:
  - Tắt nguồn điện thoại.
  - Bấm giữ nút tăng/giảm âm lượng --> cắm cáp USB kết nối điện thoại với máy tính --> Nếu bạn chưa cài đặt USB Driver cho máy tính thì có thể tiến hành cài đặt (nếu đã cài đặt rồi thì có thể bỏ qua bước này).
  - Chạy chương trình "MsmDownloadTool V2.1.exe" trong thư mục ROM, lúc này trên giao diện chương trình sẽ hiển thị như hình bên dưới --> máy tính đã nhận dạng được điện thoại --> Nhấn nút "Start" để bắt đầu nạp ROM --> chờ đến khi quá trình nạp ROM kết thúc.
  MsmDownloadTool V2.1.JPG
Google+