↑ ↓

ROM hiếm Rom gốc Oppo R15 MT6771 (PACM00) (nạp qua SP Flashtool) 2018-08-22

Rom cứu máy Oppo R15 PACM00

 1. KimLong
  #OppoR15 #RomOppoR15 #OppoR15Firmware
  Oppo R15.
  Đây là phiên bản rom gốc để cứu máy, xóa khóa màn hình,... máy Oppo R15, PACM00, chipset MT6771
  Tham khảo hướng dẫn sử dụng SP Flashtool tại đây: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

Загрузка...
Google+