↑ ↓

Vivo

Hàng đầu (Top)

 1. ROM Việt hóa Rom convert Vivo Y55
  Rom convert Vivo Y55 - by anphumobile
  Cập nhật: 12/12/18
 2. ROM hiếm Rom Vivo Y66i (nạp qua tool)
  Rom gốc Vivo Y66i chipset Qualcomm - by KimLong
  Cập nhật: 30/3/18
 3. ROM hiếm Rom Vivo X21 (nạp qua tool)
  Rom gốc Vivo X21 , chipset Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 - by KimLong
  Cập nhật: 30/3/18
 4. ROM Việt hóa Rom vivo x5l tiếng Việt + chplay by tool
  vivo x5l tiếng việt +chplay by tool - by Nhất Gia Telecom
  Cập nhật: 14/3/18
 5. ROM hiếm Rom Vivo Y79 (nạp qua AFTool)
  Rom gốc nạp qua tool của Vivo Y79 - by KimLong
  Cập nhật: 12/3/18

Xem tất cả ROM/Giải pháp đặc biệt

 1. ROM hiếm Rom Vivo X21 (nạp qua tool)

  Rom gốc Vivo X21 , chipset Qualcomm SDM660 Snapdragon 660
 1. anphumobile
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  77
  Cập nhật:
  12/12/18
 2. KimLong
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Vivo Y66i (nạp qua tool) 2018-03-30

  Rom gốc Vivo Y66i chipset Qualcomm
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  383
  Cập nhật:
  30/3/18
 3. Nhất Gia Telecom
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  323
  Cập nhật:
  14/3/18
 4. KimLong
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Vivo Y79 (nạp qua AFTool) 2018-03-12

  Rom gốc nạp qua tool của Vivo Y79
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  220
  Cập nhật:
  12/3/18
 5. KimLong
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Vivo Y75 MT6763 (nạp qua Sp flashtool) 2018-03-12

  Rom gốc nạp qua tool của Vivo Y75
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  586
  Cập nhật:
  12/3/18
 6. KimLong
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  8
  Số lượt xem:
  274
  Cập nhật:
  4/11/17
 7. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Vivo Y66 , chipset Qualcomm (nạp qua tool) Update 01

  Đây là ROM gốc cho điện thoại Vivo Y66 , chipset Qualcomm
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  102
  Số lượt xem:
  2,785
  Cập nhật:
  6/7/17
 8. KimLong
  100 VM+ Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Vivo X9i , nạp Huiye Download Tool , hỗ trợ xóa tài khoản Vivo First update

  Đây là rom hỗ trợ xóa tài khoản Vivo , cứu máy Vivo X9i
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  4
  Số lượt xem:
  926
  Cập nhật:
  8/6/17
 9. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM VIVO X9 Plus (nạp qua AFTool hoặc Huiye Download Tool) (File xóa tài khoản Vivo X9 Plus) Android 6.0.1

  Đây là file rom gốc để cứu máy , xóa tài khoản vivo , ... máy VIVO X9 PLUS
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  23
  Số lượt xem:
  1,237
  Cập nhật:
  20/4/17
 10. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM VIVO X9 (nạp qua AFTool hoặc Huiye Download Tool) Update 01

  Đây là file rom gốc để cứu máy và xóa tài khoản vivo máy VIVO X9
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  55
  Số lượt xem:
  2,649
  Cập nhật:
  19/4/17
 11. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM VIVO V3L MT6750 (Nạp qua tool) Android 5.1

  Đây là rom hỗ trợ cứu máy Vivo V3L
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  206
  Cập nhật:
  25/3/17
 12. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM VIVO Y55L (nạp qua AFTool) Android 6.0

  Đây là rom hỗ trợ cứu máy Vivo Y55L
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  43
  Số lượt xem:
  995
  Cập nhật:
  25/3/17
 13. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Vivo Xplay6 , nạp qua AFTool , hỗ trợ xóa tài khoản Vivo , ... Android 6.0.1

  Đây là rom hỗ trợ xóa tài khoản Vivo , cứu máy Vivo Xplay6
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  9
  Số lượt xem:
  565
  Cập nhật:
  13/3/17
 14. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom Vivo Y67 MT6750 (nạp qua tool) Android 6.0

  Đây là rom gốc của điện thoại Vivo Y67, chipset MT6750
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  70
  Số lượt xem:
  1,711
  Cập nhật:
  8/3/17
 15. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm File rom xóa account vivo của máy VIVO X7L 2016-10-07

  Đây là file rom gốc để cứu máy và xóa tài khoản vivo máy VIVO X7L
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  280
  Cập nhật:
  7/10/16
 16. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM VIVO V3max (nạp qua AFTool) Android 5.1.1

  Đây là ROM gốc cho điện thoại VIVO V3max
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  28
  Số lượt xem:
  1,254
  Cập nhật:
  4/9/16
 17. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM VIVO X7 plus (nạp qua AFTool) 2016-08-17

  Đây là ROM gốc cho điện thoại VIVO X7 Plus
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  50
  Số lượt xem:
  1,187
  Cập nhật:
  17/8/16
 18. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM VIVO Y51 (nạp qua MiFlash) First update

  Đây là ROM gốc cho điện thoại VIVO Y51
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  104
  Số lượt xem:
  2,142
  Cập nhật:
  3/8/16
 19. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM VIVO X6S Plus (Nạp qua AFTool) 2016-07-27

  Đây là ROM gốc cho điện thoại VIVO X6S Plus
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  7
  Số lượt xem:
  453
  Cập nhật:
  27/7/16
Загрузка...
Google+