↑ ↓

C-Series

Hàng đầu (Top)

 1. ROM hiếm Rom COMBINATION Samsung Galaxy J7 Plus C710F
  J7+ FRP, C710F FRP, COMBINATION J7+, COMBINATION C710F - by viettinh
  Cập nhật: 3/4/18
 2. ROM hiếm ROM full Samsung C101 (Samsung Galaxy S4 zoom SM-C101) (4 files)
  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy S4 zoom SM-C101 - by KimLong
  Cập nhật: 10/7/15
 3. ROM hiếm ROM full Samsung C111 (Samsung Galaxy K Zoom SM-C111) (4 files)
  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy K Zoom SM-C111 - by KimLong
  Cập nhật: 10/7/15
 4. ROM hiếm ROM full Samsung C115M (4 files)
  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy K Zoom SM-C115M - by KimLong
  Cập nhật: 10/7/15
 5. ROM hiếm ROM full Samsung C105A (Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C105A) (4 files)
  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C105A - by KimLong
  Cập nhật: 9/7/15
 1. viettinh
  20 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm Rom COMBINATION Samsung Galaxy J7 Plus C710F DXU1AQI2

  J7+ FRP, C710F FRP, COMBINATION J7+, COMBINATION C710F
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  10
  Số lượt xem:
  759
  Cập nhật:
  3/4/18
 2. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung C101 (Samsung Galaxy S4 zoom SM-C101) (4 files) Android 4.2.2

  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy S4 zoom SM-C101
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  738
  Cập nhật:
  10/7/15
 3. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung C111 (Samsung Galaxy K Zoom SM-C111) (4 files) Android 4.4.2

  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy K Zoom SM-C111
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  3
  Số lượt xem:
  603
  Cập nhật:
  10/7/15
 4. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung C115M (4 files) Android 4.4.2

  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy K Zoom SM-C115M
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  399
  Cập nhật:
  10/7/15
 5. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung C105A (Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C105A) (4 files) Android 4.2.2

  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C105A
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  2
  Số lượt xem:
  1,021
  Cập nhật:
  9/7/15
 6. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung C115L (Samsung Galaxy K zoom LTE-A SM-C115L) (4 files) Android 4.4.2

  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy K zoom LTE-A SM-C115L
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  29
  Số lượt xem:
  2,133
  Cập nhật:
  9/7/15
 7. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung C111M (Samsung Galaxy S5 Zoom SM-C111M) (4 files) Android 4.4.2

  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy S5 Zoom SM-C111M
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  778
  Cập nhật:
  9/7/15
 8. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung C105 (tiếng Việt) (Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C105) Android 4.2.2

  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C105
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  6
  Số lượt xem:
  1,430
  Cập nhật:
  9/7/15
 9. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung C115W (4 files) Android 4.4.2

  Đây là phiên bản ROM full cho điện thoại Samsung Galaxy K Zoom Blanc SM-C115W
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  0
  Số lượt xem:
  609
  Cập nhật:
  4/7/15
 10. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung C1116 (4 files) Android 4.4.2

  Đây là phiên bản ROM 4 files cho Samsung Galaxy K zoom SM-C1116
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  561
  Cập nhật:
  29/3/15
 11. KimLong
  1 VM Mua (Buy)

  ROM hiếm ROM full Samsung C1158 (4 files) Android 4.4.2

  Đây là phiên bản ROM 4 files cho Samsung Galaxy K zoom SM-C1158
  0/5, 0 lượt đánh giá
  Số lượt download:
  1
  Số lượt xem:
  601
  Cập nhật:
  29/3/15
Загрузка...
Google+