Bấm vào vị trí ảnh mà bạn muốn tag -> nhập tên bạn bè (tên đăng nhập) -> bấm nút "Lưu". Hoàn tất việc tag

Trong album này

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Chia sẻ trang này

Google+